Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2023

Số kí hiệu Vb2361
Ngày ban hành 01/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 27 năm 2023 (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2023)
------
Thứ Hai (03/7):
   Sáng:         - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát các công việc, nội dung chuẩn bị báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị (Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                      Thành phần dự họp: Đại diện BCS đảng UBND tỉnh; Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy; Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh; GĐ sở Nội vụ.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Địa điểm: Tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
Nội dung: theo Công văn số 724-CV/VPTU ngày 09/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                      Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1351-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c GĐ sở Nội vụ; Đ/c GĐ sở Tài chính; Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; GĐ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đ/c Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng phòng Tài chính, hành chính, quản trị Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ Ba (04/7):
     Sáng:        - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về công tác tài chính cấp ủy năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ Tư (05/7): 
    Sáng:        - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023. Địa điểm: tại   phòng họp B – Tỉnh ủy.
              Nội dung:
              1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Kết nạp quần chúng vào Đảng. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
              2. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo: Tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2023.
              3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo báo cáo phục vụ hội nghị giao ban của Thường trực Ban Bí thư Trung ương với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; (2) Công tác tài chính cấp ủy năm 2023.
 4. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại UBKT Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các thành phần khác do UBKT Tỉnh ủy mời.
Thứ năm (06/7):
Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới(Giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, bảo đảm phục vụ hội nghị). Địa điểm: Tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
                Thành phần dự: Theo Công văn số 7141-CV/VPTW ngày 26/6/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng, gồm: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các thành phần khác do Ban Tổ chức Tỉnh ủy mời.
Thứ Sáu (07/7):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 7 dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 06 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại Phòng họp Đảng ủy Quân khu 7.
                - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Hành chính huyện Phú Riềng.
                Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
    
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây