Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 27/2024

Số kí hiệu 27/2024
Ngày ban hành 30/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 27 năm 2024 (từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2024)
------
Thứ Hai (01/7):
   Sáng:       - 09h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc; (2) Xin chủ trương và thông qua nội dung ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND huyện Bù Đốp với chính quyền huyện Keosima tỉnh Moldulkiri và chính quyền huyện Sanual tỉnh Karatie, Vương quốc Campuchia. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: (1) Công tác bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ; (2) dự thảo Công văn góp ý kiến các dự thảo Đề án “Tổng kết Quy chế 01-QCTC/TW, ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương và sửa đổi, bổ sung các mẫu lý lịch, 2a/TCTW, 2b/TCTW, 2c/TCTW, 2d/TCTW”; (3) Kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập 04 chi bộ điểm trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế.
                   3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Theo Công văn số 4627-CV/UBKTTW ngày 24/6/2024 của UBKT Trung ương
                   4. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua:  (1) Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024; (2) nội dung báo cáo làm việc với với Đoàn công tác Chủ tịch Quốc hội.
   Chiều:     - 14h00’ – 15h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                    1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua: Các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo nội dung: Theo Công văn số 4627-CV/UBKTTW ngày 24/6/2024 của UBKT Trung ương

                   3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024;
                   - 15h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về cho ý kiến kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ Ba (02/7):
     Sáng:     - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20/2024 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (4) Dự thảo báo cáo tài chính cấp ủy năm 2024; (5) các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc.
                   Thành phần dự: Các đ/c UVBCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
                   Lưu ý: Các tài liệu không trình bày tại Hội nghị, các đại biểu tự nghiên cứu tài liệu và phát biểu tại Tổ và tại Hội trường.
     Tối:        - 18h30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Địa điểm: Tại trụ sở  Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT.
Thứ Tư (03/7):
    Sáng:        - 06h30’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo
                    Thành phần dự: Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
                   - 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.
                   - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia cùng Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. Thành phần cùng dự: Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.
    Chiều:    - 14h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự:  Đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: các ban của HĐND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT.
                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.
Thứ năm (04/7):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe các sở, ngành liên quan báo cáo tình hình đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030 (giao sở Công thương phối hợp các sở, ngành liên quan, Công ty Điện lực Bình Phước chuẩn bị nội dung). Địa điểm: phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Công thương, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Tổng Công ty điện lực Miền nam (giao sở Công thương mời), Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Bù Đăng, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Phú, Phước Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập.
                     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (phiên thứ nhất). Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thứ Sáu (05/7):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ Bảy (06/7):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947
T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)         Đặng Hà Giang
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây