Lịch TT và BTVTU tuần thứ 28/2022 (bổ sung, thay đổi)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 28/2022 (bổ sung, thay đổi)

Số kí hiệu VB2184
Ngày ban hành 07/07/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 28 năm 2022 (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)
------
Thứ hai (11/7), Thứ ba (12/7):
Sáng:      - 07h45’: Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
Thứ (13/7):
Sáng:      - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW (Giao BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung): Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, Công Thương, Xây Dựng, Văn phòng UBND tỉnh; thành phần khác giao BCS đảng UBND bố trí.
Chiều:     - 15h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 43/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
 Nội dung:
 - 15h00’-16h30’: Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra (theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh). Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đ/c Chánh Thanh tra tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ kiểm tra theo Quyết định số 90/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
 - 16h30’: Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Tờ trình số 154-TTr/BCSĐ, ngày 27/6/2022 về việc đề nghị cho ý kiến tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh; đ/c Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Thứ năm (14/7):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 9, khóa IX. Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Chiều:     - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy và các xã, phường, thị trấn (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh. Nội dung, chương trình, thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ sáu (15/7):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 7 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 (Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Phòng họp Đảng ủy Quân khu 7 (số 204, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức (kết nối từ điểm cầu Trung ương tới tỉnh)(Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh. Thành phần: Do Ban Dân vận Tỉnh ủy mời.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025. Địa điểm: Tại phòng truyền thống - Tỉnh ủy.
Thứ bảy (16/7):

Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Hội hữu nghị Việt Nam -Campuchia tỉnh. Địa điểm: Tại khu căn cứ Tà Thiết, Lộc Ninh.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đặng Hà Giang


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây