Lịch TT và BTVTU tuần thứ 31/2022 (sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 31/2022

Số kí hiệu VB2195
Ngày ban hành 28/07/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 29 tháng 7 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 31 năm 2022 (từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)
------
Thứ hai (01/8):
    Chiều:    - 13h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự hội nghị công tác tuyên giáo 7 tháng đầu năm 2022 và dự họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022). Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thứ ba (02/8):
    Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh về công tác xúc tiến đầu tư và kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư trong quý III/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Ngoại vụ, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh.
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2022. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
 - 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm Cụm thi đua Liên đoàn lao động các tỉnh, thành khu vực miền Đông nam bộ. Địa điểm: Hội trường khách sạn Bom Bo.
   Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 47/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  Nội dung:
 - 14h00’-14h30’: Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh: Thông qua Tờ trình số 15-TTr/ĐĐ-MTTQ ngày 29/7/2022 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh.
 - 14h30’ – 15h30’: UBKT Tỉnh uỷ báo cáo: Đề xuất tham mưu thực hiện một số nội dung: Công văn số 1986-CV/UBKTTW ngày 05/7/2022 của UBKTTW về giải quyết đơn thư; Công văn số 2027-CV/UBKTTW ngày 18/7/2022 của UBKT Trung ương liên quan đến các dự án đầu tư; Công văn số 992-CV/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Tờ trình về  Quy định quản lý sử dụng và cấp thẻ ngành kiểm tra Đảng. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh.
- 15h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; rà soát công tác cán bộ. Thành phần mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ (03/8):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: Tại Ban tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Thành phần dự họp: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương, PGĐ sở LĐTB&XH tỉnh, Đ/c Võ Anh Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Đ/c Vũ Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh uỷ nhiệm Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh chủ trì bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2022. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh (phiên họp thứ 2). Địa điểm: Tại phòng C – Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Đ/c Giám đốc Công an tỉnh.
                    (Ban Nội chính Tỉnh uỷ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị nội dung).
Thứ năm (04/8):
    Sáng:   - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 48/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Rà soát công tác cán bộ. 
Thành phần dự họp:Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
    Tối          - 20h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Lễ Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV – 2022. Địa điểm: Tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ sáu (05/8):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 25/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  Nội dung:
- 08hh00 – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
  - 09h00’: Ban Nội chính Tỉnh uỷ: Báo cáo nội dung Tờ trình số 67-TTr/BNCTU ngày 21/7/2022 về xin chủ trương giải quyết một số vụ việc.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội 07 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Đăng.
 Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; các sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, Công thương, VHTT&DL, GD&ĐT.
Thứ bảy (06/8):
     Tối:       - 20h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Lễ Bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV – 2022. Địa điểm: Tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây