Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 35 - 2017

Số kí hiệu VB657
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/08/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày 25 tháng 8 năm 2017
 
                                                               LỊCH LÀM VIỆC
                             CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                           Tuần thứ 35 năm 2017 (từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017)

 
Chủ nhật: (27/8):
- 10g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đoàn biểu thanh niên Việt – Nhật. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Giao Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung, chương trình. Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn, Giám đốc các sở: GD&ĐT, Ngoại vụ, VH-TT&DL; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ hai (28/8):
Sáng: - 09g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai trương Nhà máy gỗ VRG DONGWHA – Dây chuyền 2. Địa điểm: Lô G, KCN Minh Hưng 3, Huyện Chơn Thành.
- 09g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chiều:  - 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 602 giám sát tại BCS Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy (thay Đ/c Lê Trường Sơn đã chuyển công tác), Đ/c Nguyễn Công Sởi – Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lý Trọng Nhân – Phó trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân – Phó CVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Loan – UV UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Thư – Phó Trưởng phòng TH VPTU. Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
- 14g00’:  Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Nội dung: công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Địa điểm: Phòng hợp B – Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: các đ/c: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thứ ba (29/8):
Sáng:   - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy.
- 09g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy.
- 10g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy.
- 07g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 19/7/2017). Địa điểm: tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào.
Thành phần cùng đi: Theo Quyết định của UBND tỉnh.
Chiều:  - 13g30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 12/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
1. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN.
2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.
3. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.
Đề nghị UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các Kế hoạch; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào các dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCHTW Đảng theo Công văn số 2602/UBND-TH ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh.
4. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 0501/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
5. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Đề nghị UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các Kế hoạch; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy vào dự thảo các Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư.
6. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020;
Tối:      - 19g30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc Liên hoan văn hóa – thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2017. Địa điểm: Trung tâm VH tỉnh.
Thứ tư (30/8):
Sáng: - 08g00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng. Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bù Đăng. Thành phần cùng dự:  Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, VP Tỉnh ủy.
Chiều: - 14g00’:  Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng. Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.
Thứ năm (31/8):
Sáng:  - 07g30’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh mời.
- 10g00’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy cùng Bộ Tư pháp thăm Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH. Giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị chương trình.
Thứ sáu (01/9):
Sáng- 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Tổ công tác 179 của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận 3021 của Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
- 08g00’:  Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Nội dung: việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, VP. UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)

                                                                                                T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                                            Đã ký
 
 
                                                                                                   Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,902
  • Tháng hiện tại67,066
  • Tổng lượt truy cập409,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây