Lịch TT và BTVTU tuần thứ 36/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 36/2023

Số kí hiệu VB2378
Ngày ban hành 04/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 36 năm 2023 (từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)
------
Thứ Hai (04/9): Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9/2023.
Thứ Ba (05/9)
   Sáng:       - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024. Địa điểm: Tại trường THPT chuyên Bình Long, thị xã Bình Long.
                  - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024. Địa điểm: Tại trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  + 14h00’ – 15h00’: Làm việc với các đồng chí: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh; Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; GĐ Sở Nội vụ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn về một số nội dung liên quan đến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
                  + 15h00’: Làm việc với các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; GĐ Công an tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; GĐ sở Ngoại vụ về một số nội dung liên quan đến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thứ Tư (06/9):  
   Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: Các cơ quan, đơn vị báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
                  + 08h00’ – 08h30’Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo;
                  + 08h30’ – 09h00’: Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo;
                  + 09h00’ – 09h30’: Thường trực Thành ủy Đồng Xoài báo cáo;
                  + 09h30’ – 10h00’: Thường trực Thị ủy Phước Long báo cáo;
                  + 10h00’: Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo.
                  - 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 của Học viện Chính trị khu vực II. Địa điểm: Tại Học viện Chính trị khu vực II.
   Chiều:     - 14h00’Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023 (tiếp). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Mời dự nội dung 1,2: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Về danh mục các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; (2) Xin chủ trương mở rộng trường bắn Bù Đăng; (3) Xin chủ trương thực hiện xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước. Thành phần dự họp: do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (07/9):
Sáng:      - 07h30’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh dự các Hội nghị trong triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
              Về chương trình, nội dung, thành phần các Hội nghị theo Lịch số 3156/LQP-BTC ngày 29/8/2023 của Ban Tổ chức diễn tập BP – 23.
Thứ Sáu (08/9):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phiên họp tháng 8/2023 (Giao Ban Nội chính chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Chánh án TAND tỉnh.
Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
              Nội dung
              1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Về danh mục các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; (2) Xin chủ trương thực hiện xã hội hóa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước. Thành phần dự họp: do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
- 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh  tham dự chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị và triển làm tỉnh Bình Dương.

              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
  
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây