Lịch TT và BTVTU tuần thứ 37/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 37/2023

Số kí hiệu VB2379
Ngày ban hành 10/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 37 năm 2023 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)
------

Thứ Hai (11/9)
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng VIP UBND tỉnh.
                  - 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
                  Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, TN&MT, GD&ĐT, VHTT&DL, Ban QLDA ĐT XD tỉnh.
                  (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung; các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị).
Thứ Ba (12/9)
   Sáng:       - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch phân khu sân Gôn kết hợp khu đô thị, dịch vụ, nghỉ dưỡng tại xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
- 08h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh tháng 9/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
- 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (lớp thứ hai). Địa điểm: Tại phòng 202D – Trường Chính trị tỉnh.
Thứ Tư (13/9):  
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Chủ tịch, BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Điều lệ hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo VPTU, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, sở Tài chính.
2. UBKT Tỉnh ủy thông quaKết quả rà soát công tác đầu tư công từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Báo cáo số 584-BC/BCSĐ ngày 24/8/2023 của BCS đảng UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai(2) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; (3) Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; (4) Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 126-TB/TW ngày 01/4/2013 của Ban Bí thư khóa IX; . Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:     - 14h00’Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023 (tiếp). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Chủ trương kết nạp lại người vào Đảng; công tác bồi dưỡng cán bộ; 
2. Trường Chính trị tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh; (2) Xin ý kiến “Đề án đưa cán bộ, giảng viên Trường Chính trị đi thực tế có kỳ hạn, giai đoạn 2023- 2025”. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3. Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh: Xin chủ trương tổ chức Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.
4. Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo: Công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc phía Nam; Chương trình Đêm hội trăng rằm – Trung thu cho em. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
5. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
6. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thứ năm (14/9):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, thông báo thành phần dự)Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự công bố kết luận kiểm toán 1B. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự: Do Văn phòng Tỉnh ủy mời.
Thứ Sáu (15/9):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị góp ý Đề án Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Địa điểm: tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
              Nội dung
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Kết nạp lại người vào Đảng.
2. UBKT Tỉnh ủy thông qua: Kết quả rà soát công tác đầu tư công từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; (2) Xin ý kiến thu hồi Quyết định số 368-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
4. Chủ tịch, BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Điều lệ hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
5. Trường Chính trị tỉnh thông qua: Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh.
              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
  
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây