Lịch TT và BTVTU tuần thứ 38 - 2017

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 38/2017

Số kí hiệu VB678
Ngày ban hành 15/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/09/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  15  tháng 9 năm 2017
 
                                                             LỊCH LÀM VIỆC
                               CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                              Tuần thứ 38 năm 2017 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017)

 
Thứ hai (18/9):
Sáng:  - 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017 chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017. Nội dung: về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2017 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần: Theo Quyết định số 695-QĐ/TU, ngày 09/6/2017 của BTV Tỉnh ủy (gồm: Đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Uy - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Phạm Phước Hải - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Quang Toản - TUV, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Đỗ Đức Hòa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Thư ký).
Thứ ba (19/9):
Sáng- 07g30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại Quý III/2017; phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2017 (Cùng dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê).
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý III; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2017.
4. BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo những vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 78, 337, 751 của UBKTTW và Kết luận 2299, Báo cáo 3021 của Thanh tra Chính phủ; đề xuất phương án giải quyết của tỉnh (thực hiện Kết luận số 123-KL/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy); giao UBND tỉnh mời các thành phần liên quan dự.
- 07g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương (theo Quyết định số 2027-QĐ/BTCTW ngày 12/9/2017 của Ban Tổ chức Trung ương); thời gian đến hết ngày 29/9/2017.
Thứ tư (20/9):
Sáng: - 08g00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTƯMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri  của đại biểu Quốc hội và Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH10, nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:  - 14g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây điều và chính sách hỗ trợ nông dân trồng điều bị thiệt hại do dịch bệnh tại huyện Phú Riềng.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các đơn vị: Sở NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Huyện ủy Phú Riềng. (Đề nghị Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy  lúc 12 giờ 15’ để cùng đi xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
Thứ năm (21/9):
Sáng:  - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng làm việc với đồng chí Lê Binh Hùng – Trưởng cơ quan thường trực  LMHTX Việt Nam  phía Nam. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Chủ tịch LMHTX tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 
            - 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể, chính trị-XH tỉnh Bình Phước năm 2017. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần: Theo Thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều: - 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Châu – Phó bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình dịch bệnh trên cây điều và chính sách hỗ trợ nông dân trồng điều bị thiệt hại do dịch bệnh. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh.
            - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Thường trực Huyện ủy Đồng Phú. Nội dung: về việc quy hoạch, phương án thiết kế Đường Đồng Phú – Bình Dương; sắp xếp khu dân cư, thực hiện chính sách đền bù giải tỏa thuộc Dự án đường Đồng Phú – Bình Dương (Giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước phối hợp với UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: TN&MT, NN&PTNT, GT-VT, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT.
- 13g30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy ủy nhiệm cho đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Quý III/2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 24, 05 năm thực hiện nghị quyết 04 của BCHTW Hội Nông dân Việt Nam. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
Thứ sáu (22/9):
Sáng- 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban TCNS14 dự tập huấn “Tăng cường kỹ năng giám sát tài khóa và ngân sách của Quốc hội” (cả ngày). Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                           T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                      Đã ký
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,689
  • Tháng hiện tại104,268
  • Tổng lượt truy cập446,528
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây