Lịch TT và BTVTU tuần thứ 41/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 41/2021

Số kí hiệu VB 1981
Ngày ban hành 07/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 41 năm 2021 (từ ngày 09 đến ngày 15/10/2021)
- - - - -

Thứ bảy (09/10):
Sáng:      - 08h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Địa điểm: phòng họp G-UBND tỉnh.
Chủ nhật (10/10):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh dự Hội nghị khoa học kỹ thuật trực tuyến với chủ đề “Tim mạch - Nội tiết - Hô hấp - Cơ xương khớp” lần thứ VII/2021 do Ban Bảo vệ CSSKCB tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ hai (11/10):
Sáng:    Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan (cả ngày)
Thứ ba (12/10):                                                                               
Sáng  - 08h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 29/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
1. UBKT Tỉnh ủy báo cáo công tác kiểm tra và kỷ luật cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
2. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo các Quyết định số 287, 288, 289, 290, 291 - QĐ/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
3. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp cuối
năm 2021 của HĐND tỉnh.

4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc thành lập các Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phòng cán bộ, Phòng bảo vệ chính trị nội bộ BTCTU
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (13/10):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2021). Địa điểm: tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy 9 tháng năm 2021. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
             Nội dung: Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
             Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi Cục kiểm lâm.
Thứ năm (14/10):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội thảo thực thi chính sách phục hồi kinh tế và thích ứng với đại dịch Covid -19 khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức trực tuyến. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, Thông tin - Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Công thương.
Nội dung: Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung: (1) Kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; (2) tăng cường kết nối giữa các địa phương để cùng phục hồi, phát triển kinh tế và phòng chống dịch hiệu quả.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc rà soát chính sách thu hút đầu tư. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thành phần: đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, KHCN, TNMT, NN&PTNT, LĐTB&XH, Công thương, TT&TT, VH-TT-DL, GD-ĐT.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Vân - Đảng viên Chi bộ sở Ngoại vụ (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Sở Ngoại vụ.
Thứ sáu (15/10):
Sáng:    - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 16/2021. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
               Nội dung:
1. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo các Quyết định số 287, 288, 289, 290, 291 - QĐ/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về chương trình, nội dung kỳ họp cuối
năm 2021 của HĐND tỉnh.

3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc thành lập các Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Chiều:  - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

                       Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(ĐÃ KÝ)Nguyễn Văn Khánh

                         
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây