Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42/2021

Số kí hiệu VB1987
Ngày ban hành 14/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 22 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 42 năm 2021 (từ ngày 16 đến ngày 22/10/2021)
- - - - -
Chủ nhật (17/10):
Sáng:      - 08h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Địa điểm: phòng họp G-UBND tỉnh.
                Nội dung: sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến nay (Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung).
Thứ hai (18/10):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.
              - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV-Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của UBKT Trung ương. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về đề xuất thành lập Trường liên cấp Tiểu học lên THPT đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Địa điểm: tại phòng họp C-Tỉnh ủy. 
              Thành phần: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quang Trung.
Thứ ba (19/10):                                                                                   
Sáng   - 08h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 30/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 189-QĐ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung theo Công văn số 300-CV/BNC ngày 05/10/2021. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dự lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: tại trung tâm Hội nghị Trường chính trị tỉnh.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
          - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (20/10):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy 9 tháng năm 2021. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
              Nội dung: Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
              Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi Cục kiểm lâm.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về nội dung Tờ trình số 97/TTr-MTTQ, ngày 16/9/2021 xin chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Tài chính, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước về việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng”. Địa điểm: phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty và Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ năm (21/10):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự họp với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh. Địa điểm: phòng họp B-Tỉnh ủy.
              Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ASXH tỉnh theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND, ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Đ/c Lê Thị Xuân Trang -UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Trần Tuyết Minh - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Phạm Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH; Đ/c Vũ Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; các sở: NN&PTNT, TNMT, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Quỹ; Đ/c Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Phó Giám đốc Quỹ; đ/c Võ Anh Kiệt - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyên ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 60-KH/TCT, ngày 08/10/2021 của Trường Chính trị tỉnh.  
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc rà soát chính sách thu hút đầu tư. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thành phần: đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, KHCN, TNMT, NN&PTNT, LĐTB&XH, Công thương, TT&TT, VH-TT-DL, GD-ĐT.
Thứ sáu (22/10):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Trường chính trị tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung: Trường Chính trị tỉnh báo cáo: (1) dự thảo Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Trường Chính trị chuẩn; (2) việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thành phần mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ, sở Tài chính, KH&ĐT, sở Thông tin - Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:   - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
                          
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây