Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 42/2023

Số kí hiệu VB2380
Ngày ban hành 14/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 42 năm 2023 (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)
------

Thứ Bảy (14/10):
    Chiều:    - 18h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tiếp Đoàn công tác Tỉnh ủy Kon Tum. Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
                  Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Thường trực Huyện ủy Đồng Phú, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp.
Thứ Hai (16/10)
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi khám sức khỏe định kỳ.
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi họp mặt và tuyên dương, khen thưởng cán bộ Hội cơ sở giỏi, các mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Đồng Xoài.
    Chiều:    - 15h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ Ba (17/10)
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: 
                  1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Chuyển giao các chi bộ điện lực huyện, thị, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh; chuyển giao các chi bộ bưu điện huyện, thị xã về trực thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, (3) Đề nghị tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Mời dự nội dung 2: Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
                  2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước; (2) Dự thảo Báo cáo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                  3. Đ/c TUV, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáoKết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. 
                  4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023).
   Chiều:     - 14h00’ – 15h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị” của Học viện Chính trị khu vực II (giao Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.
- 15h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930– 18/10/2023). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ Tư (18/10):  
    Sáng:      - 08h00’  - 09h30: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
                  - 09h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
                  (Nội dung, chương trình, thành phần dự: Theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 06/09/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thứ năm (19/10):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: 
                  1. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 09 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023. Mời dự: GĐ sở KH&ĐT, GĐ sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, GĐ sở TN&MT.
                  2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước; 
                  3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo(1) Thực hiện quy trình công tác cán bộ (bước 1); (2) Công tác cán bộ; (3Đề nghị tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (4Chuyển giao các chi bộ điện lực huyện, thị, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh; chuyển giao các chi bộ bưu điện huyện, thị xã về trực thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Mời dự nội dung 3: Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
                  4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023).
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Bom Bo.
Thứ Sáu (20/10):
     Sáng:     - 09h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                  Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy Công an tỉnh, Thành ủy Đồng Xoài, Thị ủy Phước Long.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây