Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2021

Số kí hiệu VB2002
Ngày ban hành 21/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 22 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 43 năm 2021 (từ ngày 24 đến ngày 29/10/2021)
- - - - -
Thứ bảy (23/10):
Sáng:    - 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền đồng chí Hà Anh Dũng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Khai mạc trực tuyến Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ hai (25/10):
Sáng:    - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với các cơ quan, đơn vị (có chương trình riêng).
Thứ ba (26/10):   
Sáng   - 08h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 31/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Xin chủ trương một số nội dung kiến nghị, đề xuất các ngành.
2. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 185, 186 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo phương án bán đấu giá một số dự án cao su quỹ ASXH; (2) dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2021; (3) Nội dung, chương trình Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thành phần mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
          - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (27/10):
Sáng:    - 07h00’-08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ dâng hương kỷ niệm 92 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam. Địa điểm: tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ.
              Thành phần cùng dự: các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên gáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn; đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng và Đồng Phú.
              - 08h30’-11h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
              Nội dung: Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung.
              Thành phần: Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Công thương, Tài nguyên Môi trường.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri. Địa điểm: Thị xã Bình Long.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Thị xã Bình Long. Thành phần cùng dự: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ Bình Long.
Thứ năm (28/10):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự trực tuyến Lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Tại Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
              Nội dung: Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Lễ kỷ niệm.
              Thành phần: Đ/c Hà Anh Dũng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:   - 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
              Nội dung: Trường Chính trị tỉnh báo cáo Đề án sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
              Thành phần: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh uỷ; Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
Thứ sáu (29/10):
Sáng:    - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 17/2021. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
                Nội dung:
1. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 185, 186, 189-QĐ/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; trưởng, phó các đoàn kiểm tra.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung Công văn số 956-CV/BNCTW, ngày 20/10/2021 về việc lấy ý kiến đề xuất thành lập BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí UV.BTV Tỉnh ủy vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Chiều:   - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
                          
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây