Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 43/2023

Số kí hiệu VB2381
Ngày ban hành 22/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 43 năm 2023 (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2023)
------
Thứ Hai (23/10)
     Sáng:     - 08h00’- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung).
                  + 08h00’- 08h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  + 08h30’ – 08h45’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  + 08h45’ – 09h15’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
                  + 09h15’ – 09h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 5). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  - 09h45’Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  1. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy quý III và 09 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
3. Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước. 
4. Báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai dự án Cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông).
5. Cho ý kiến về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.
6. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
                  Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; UV UBKT Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023 (tiếp). Địa điểm:Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Thứ Ba (24/10)
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
                  + 08h00’ – 09h00’: Làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
                  + 09h00’- 10h00’: Làm việc với đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                  + 10h00’: Làm việc với đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo (giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: (1) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; (2) Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2024.
                  Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1190-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GĐ Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; GĐ sở KH&ĐT; GĐ sở Tài chính; GĐ sở VHTT&DL; GĐ sở GD&ĐT; GĐ sở LĐTB&XH; GĐ sở Nội vụ; GĐ sở Ngoại vụ; GĐ sở TT&TT; GĐ sở Y tế; GĐ, Tổng biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; TUV, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; TUV, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài.
     Chiều:   - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo(1) Công tác cán bộ; (2) Công tác bồi  dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (3) Chủ trương Hội đồng Đào tạo cán bộ tỉnh; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; (4) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2023; (5) Kết nạp quần chúng vi phạm Quy định số 58-QĐ/TW vào Đảng; (6) Các dự thảo: Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. Đoàn Giám sát 1012 (theo Quyết định số 1012-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy):Thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Thành phần dự: Trưởng, phó Đoàn giám sát 1012.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về việc xin chủ trương bổ sung tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 – 06/01/2024). 
4. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Công văn số 3646/UBND-NC đề nghị TTTU thuận chủ trương cho cán bộ đi nước ngoài; (2) Tờ trình số 691-TTr/BCSĐ ngày 9/10/2023 về dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; (3) việc tham mưu triển khai kết luận của TTTU về Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh (mô hình, tổ chức hoạt động; việc quản lý, sử dụng quỹ đất và tài sản gắn liền với đất). Thành phần dự: Thành phần dự do BCS đảng UBND tỉnh bố trí; mời dự nội dung 2: đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh. 
Thứ Tư (25/10):  
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước (thời gian: đến 11h00’, ngày 26/10/2023). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Thành tra tỉnh, sở Nội vụ, sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh, Cục QLTT tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ năm (26/10):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023 do Văn phòng Trung ương tổ chức (thời gian: 01 ngày)Địa điểm: Tại Hội trường 9 – A1, Nhà khách Hồ Tây, số 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
                  Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (27/10): Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây