Lịch TT và BTVTU tuần thứ 44/2021 (có điều chỉnh, bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 44/2021 (có điều chỉnh, bổ sung)

Số kí hiệu VB2008
Ngày ban hành 28/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 44 năm 2021 (từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2021)
- - - - -

Thứ bảy (30/10):
Sáng:    - 10h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ Bế mạc và trao giải vòng thi chung kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thứ hai (01/11):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh. Địa điểm: tại HĐND tỉnh.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe Sở LĐTB&XH (cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 339 của BTV Tỉnh ủy) báo cáo chính sách thu hút lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
             Thành phần: theo Quyết định số 339-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang - TUV, GĐ sở LĐ-TB&XH; (3) Đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, GĐ sở GD-ĐT; (4) Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - GĐ sở Nội vụ; (5) Đ/c Nguyễn Minh Quang - GĐ sở TT&TT; (6) Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng Ban QLKKT; (7) Đ/c Trần Văn Chung - GĐ sở VHTT&DL; (8) Đ/c Phạm Thị Anh Thư  - GĐ sở Ngoại vụ.
Thứ ba (02/11):  
Sáng  - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Giao Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị nội dung theo Công văn 2965/TLĐ-VP ngày 28/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
         Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, VHTT&DL, GD&ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương tương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội năm 2020. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo nội dung Tờ trình số 90-TTr/BTCTU, ngày 27/10/2021 về công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch năm 2020.
Thành phần: Theo Quyết định số 268, 269-QĐ/TU, ngày 07/7/2021 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: (1) đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; (2) đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (3) đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, Giám đốc sở GD-ĐT; (4) đ/c Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (5) đ/c Lê Thị Thanh Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; (6) đ/c Nguyễn Hoàng Anh - TP chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (03/11):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Địa điểm: phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chiều:   - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 32/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo nội dung hợp tác của tỉnh với Công ty Cổ phần FPT. Thành phần mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: TT&TT, GD&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, Công thương; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Xoài, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành.
2. Các Đoàn kiểm tra 187, 188, 190 thành lập theo Quyết định số 187, 188, 190-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần mời dự: đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 187; đ/c Hà Anh Dũng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 188, Phó đoàn kiểm tra 190; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.
3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) kiến nghị, đề xuất của các ngành; (2) Tờ trình số 3525/UBND, ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.
4. UBMTTQVN tỉnh báo cáo: Nội dung Tờ trình 103/TTr-MTTQ-BTT, ngày 25/10/2021 về việc thuận chủ trương trích nguồn vận động hỗ trợ, giúp đỡ bà con Việt kiều tại 3 tỉnh Vương Quốc Campuchia bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
5. Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo: Tờ trình số 19-TTr/BDVTU, ngày 25/10/2021 về dự thảo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
(thay thế Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định 1238-QĐ/TU ngày 05/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Thứ năm (04/11):
Sáng:    - 08h00’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao sở Kế hoạch & Đầu tư (cơ quan thường trực) chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Theo Quyết định số 332-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Trần Tuệ Hiền - PBT, Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Đ/c Huỳnh Anh Minh -TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (3) Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ sở KH-ĐT; (4) Đ/c Nguyễn Tấn Hùng - TUV, GĐ sở GT-VT; (5) Đ/c Nguyễn Thanh Bình - TUV, GĐ sở NN&PTNT; (6) Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; (7) Đ/c Võ Tất Dũng - GĐ sở Xây dựng; (8) Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
             - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Địa điểm: Phòng họp B-Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao sở Xây dựng (Cơ quan thường trực) chuẩn bị nội dung .
Thành phần: Theo Quyết định số 337-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Huỳnh Anh Minh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Đ/c Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng; (3) Đ/c Nguyễn Đức Thành - Phó GĐ sở KH-ĐT; (4) Đ/c Trần Văn Xuân - Phó GĐ sở LĐTB&XH; (5) Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - GĐ sở Nội vụ; (6) Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; (7) Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; (8) Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua Kế hoạch và phân công nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan thường trực BCN chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 344-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (2) Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (3) Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (4) Đ/c Giang Thị Phương Hạnh–UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (5) Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (6) Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (7) Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc sở Nội vụ.
Thứ sáu (05/11):
Sáng     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình bảo đảm quốc phòng - an ninh. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực) chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Theo Quyết định số 343-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Trần Tuệ Hiền - PBT, Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Đ/c Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; (3) Đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh; (4) Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (5) Đ/c Bùi Minh Soái - TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHBĐBP tỉnh; (6) Đ/c Nguyễn Văn Khánh –TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (7) Đ/c Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
- 10h30’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha. Địa điểm: Phòng tiếp khách VIP - Tỉnh ủy.
              Nội dung: giao Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha chuẩn bị nội dung.
              Thành phần mời dự: Đ/c Bí thư Huyện ủy Chơn Thành; Đại diện lãnh đạo: sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha (giao Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo).
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe các ngành Báo cáo kịch bản truyền hình chuẩn bị cho 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022). Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Thành phần: (1) Đ/c Trần Tuyết Minh - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Đ/c Hà Anh Dũng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (3) đại diện Lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; (4) Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và cùng đạo diễn truyền hình; (5) Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Chiều- 14h00’- 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục họp phiên thứ 32/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác tổ chức, cán bộ; (2) dự thảo Kế hoạch, Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; (3) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2022) và tuyên dương các Bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2021; (4) dự thảo Báo cáo tổng kết và Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương. 
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
                       Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
                          
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây