Lịch TT và BTVTU tuần thứ 44/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 44/2023

Số kí hiệu VB 2378
Ngày ban hành 28/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 44 năm 2023 (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023)
------

Chủ nhật (29/10):
   Sáng:       - 08h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ Hai (30/10):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Thứ Ba (31/10):
     Sáng:     - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự Hội nghị ban giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Địa điểm: Phòng giao ban 2 Bộ CHQS tỉnh.
                   - 08h00’: Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
                   Về nội dung, chương trình, thành phần dự: Theo Công văn số 1495-CV/TU ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ Tư (01/11): 
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc ở cơ sở (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng).
(Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, bố trí thành phần cùng đi).
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác Báo Quân đội Nhân dân (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 38/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) Dự thảo báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; (3) công tác bồi dưỡng cán bộ. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                   2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16/2023.
                   3. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (02/11):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, mời thành phần và doanh nghiệp dự). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 (giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp Thường trực BCĐ phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tỉnh lần thứ 13 (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV, Giám đốc Công an tỉn; Đ/c Nguyễn Chí Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (03/11):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Góp ý dự thảo (lần 2) Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới; (3) Hội đồng Đào tạo cán bộ tỉnh; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; (4) Dự thảo Quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành quyết định lương và phụ cấp theo lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước; (5) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2023; (6) Các dự thảo: Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
                   2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16/2023.
                   3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1. Đoàn Giám sát 1012 (theo Quyết định số 1012-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Thành phần dự: Trưởng, phó Đoàn giám sát 1012.
2. Đoàn Kiểm tra 917 (theo Quyết định số 917-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự: Trưởng, Phó Đoàn kiểm tra 917.
                   3. Đoàn Kiểm tra 1016 (theo Quyết định số 1016-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự: Trưởng, Phó Đoàn kiểm tra 1016.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây