Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 45/2021

Số kí hiệu VB2016
Ngày ban hành 04/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 05 tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 45 năm 2021 (từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2021)
- - - - -

Thứ bảy (06/11):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh uỷ nhiệm đồng chí Đ/c Lã Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (phó đoàn) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 và dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết hộ gia đình ông Điểu La, ấp 6, xã Đồng Tiến, Đồng Phú. Địa điểm: tại Nhà văn hóa ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
              Thành phần: Theo Kế hoạch số 212/KH-MTTQ, ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở NN&PTNT, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử ở địa phương và lãnh đạo huyện Đồng Phú (đề nghị các đồng chí tập trung tại Tỉnh ủy lúc 07h30’ để Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh bố trí xe cùng đi).
Thứ hai (08/11):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh (các dự án đang thực hiện, dự án chưa thực hiện, dự án đầu tư dở dang). Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.  
              Thành phần: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; thành phần liên quan: giao UBND tỉnh mời.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Báo cáo rà soát các nội dung công việc tiếp nhận từ BCN 75; Phân công nhiệm vụ và thông qua Kế hoạch của Ban Chủ nhiệm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan thường trực BCN chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 344-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (2) Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (3) Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (4) Đ/c Giang Thị Phương Hạnh –UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (5) Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (6) Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (7) Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
Chiều:   - 14h00’ - 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.  
              Nội dung:
1. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động Nhà khách tỉnh.
2. Trường Chính trị tỉnh báo cáo Tờ trình số 28-TTr/TCT, ngày 04/11/2021 về việc xin phê duyệt Đề án sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh. 
- 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. Địa điểm: Phòng tiếp khách VIP - Tỉnh ủy.
Thành phần: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ ba (09/11):  
Sáng  - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 33/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần mời dự: Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh; (2)  Tờ trình số 3525/UBND, ngày 15/10/2021 về việc xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thành phần dự 2 nội dung trên: Do UBND tỉnh mời.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền đồng chí Hà Anh Dũng - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học trực tuyến về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ hiện nay, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Địa điểm: tại điểm cầu Trưởng Chính trị tỉnh.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (10/11):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long và dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết hộ gia đình ông Bùi Quang Minh, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Long, thị xã Bình Long.  
              Thành phần: Theo Kế hoạch số 212/KH-MTTQ, ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, sở Tài chính, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử ở địa phương, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo Thị xã Bình Long (đề nghị các đồng chí tập trung tại Tỉnh ủy lúc 6h30’ để Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe cùng đi).
Chiều:   - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần FPT (kết nối với điểm cầu Hà Nội).  Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
              Nội dung: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần FPT chuẩn bị nội dung.
Thành phần mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh - UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: TT&TT, GD&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, Công Thương; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Xoài, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành.
Thứ năm (11/11):
Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT (Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn). 
+ Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Đoàn thể chính trị - xã hội; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Y tế, Tài chính, Công Thương; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
+ Tại điểm cầu Phòng họp G-UBND tỉnh: các sở, ban, ngành còn lại (Giao Văn phòng UBND tỉnh thông báo).
+ Tại điểm cầu cấp huyện: Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Chánh Văn phòng cấp ủy và Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
+ Tại điểm cầu cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn.
Thứ sáu (12/11):
Sáng     - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 18/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
              Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác tổ chức, cán bộ; (2) dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương. 
2. Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Các Đoàn kiểm tra 187, 188, 190 thành lập theo Quyết định số 187, 188, 190-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. 
4. UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chiều:   - 16h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội. Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh. 
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

                       Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(ĐÃ KÝ)Nguyễn Văn Khánh
                         
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây