Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47/2021 (có bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47/2021 (có bổ sung)

Số kí hiệu VB2028
Ngày ban hành 18/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 47 năm 2021 (từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2021)
- - - - -
(có bổ sung)
Thứ bảy (20/11):
Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 34/2021 (tiếp). Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (2) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; (3) Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán năm 2022; (4) nội dung, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư. Thành phần dự: Giao UBND tỉnh mời.
Thứ hai (22/11):
Sáng:  - 08h00’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Nội dung: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Chiều:         - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (theo Quyết định số 344-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh uỷ). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Nội dung: Trao đổi một số nội dung về công tác cán bộ. Thành phần mời dự: Các thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định 344 – QĐ/TU ngày 18/10/2021.

Thứ ba (23/11):    
Sáng:  - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 35/2021. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức đảng, đảng viên. 
2. Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021; dự thảo Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ.
3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua Tờ trình 147-TTr/BCSĐ, ngày 17/11/2021 của BCS Đảng UBND tỉnh về việc lựa chọn biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước.
4. UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.
Chiều: - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
  - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (24/11):
Sáng:  - 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (thời gian 01 ngày). Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường chính trị tỉnh.
(Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu chính ở Trung ương kết nối đến điểm cầu tỉnh, điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và điểm cầu các xã, phường, thị trấn). 
Thành phần dự Hội nghị: tại điểm cầu tỉnh (Trung tâm Hội nghị - Trường chính trị tỉnh); điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; điểm cầu cấp xã (thực hiện theo Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
- 07h30: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.  Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm (25/11):
Sáng:  - 09h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Tổ đại biểu số 2 trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Phòng C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Các đồng chí Tổ đại biểu số 2.
Chiều:  - 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Bộ TL Quân khu 7. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.

  Nội dung: (1) Trao đổi thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và thời gian tới; (2) Kết quả phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu, các đơn vị của Bộ với lực lượng chức năng của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid; (3) Công tác huy động nguồn lực theo phương châm 04 tại chỗ; kinh phí, vật chất, lực lượng, thực phẩm từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân; các mô hình, chương trình của Quân khu, địa phương hỗ trợ, tặng cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid; (4) Thống nhất phương thức phối hợp, hiệp đồng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch thời gian tới; (5) Thống nhất việc thực hiện chủ trương địa phương, đơn vị tuyến sau, hỗ trợ địa phương tuyến trước, cùng Quân khu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 
  Thành phần: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở KH&ĐT, Tài chính, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
  (Giao Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung).
- 14h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với một số ngành về công tác đào tạo nghề. Nội dung: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị. Thành phần tham dự mời: Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động TBXH, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ; đại điện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
Thứ sáu (26/11):
Sáng    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 19/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (2) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; (3) Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán năm 2022; (4) Tờ trình 147-TTr/BCSĐ, ngày 17/11/2021 của BCS Đảng UBND tỉnh về việc lựa chọn biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước; (5) rà soát, sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư.
Chiều: - 14h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục họp phiên thứ 19/2021. Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức đảng, đảng viên. 
2. Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021; dự thảo Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ.
3. UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
                          
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,066
  • Tổng lượt truy cập3,334,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây