Lịch TT và BTVTU tuần thứ 47/2023

Lịch TT và BTCTU tuần thứ 47/2023

Số kí hiệu VB2382
Ngày ban hành 19/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 47 năm 2023 (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023)
------
Thứ Hai (20/11)
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng B – trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ Ba (21/11)
    Sáng:      - 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực BCĐ phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tỉnh lần thứ 14 (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV, Giám đốc Công an tỉn; Đ/c Nguyễn Chí Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai trương Trung tâm thương mại Chơn Thành PLAZA. Địa điểm: Quốc lộ 14, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.
   Chiều:     - 14h00’Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
                  Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, TN&MT, GD&ĐT, VHTT&DL, Ban QLDA ĐT XD tỉnh.
                  (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung; các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị).
Thứ Tư (22/11):  
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 42/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.
2. BCS đảng UBND tỉnh: (1) Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024; (2) Xin ý kiến những nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 14h00’Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 42/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. BCS đảng UBND tỉnh(1) Xin ý kiến nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (tiếp); (2) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin ý kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
3. UBKT Tỉnh ủy xin chủ trương: Sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản về công tác kiểm tra, giám sát.
Thứ năm (23/11):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
                  (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự).
09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn Đại biểu Công đoàn Bình Phước đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Địa điểm: Tại phòng Lễ Tân Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy 
                  Thành phần tham dự: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 814-QĐ/TU ngày 31/01/2023 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trần Thanh Hòa – Giám đốc sở Nội vụ; Đ/c Trần Đức Thịnh – Trưởng phòng TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                  (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
- 18h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tiếp các Đoàn đại biểu về dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 và ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ Sáu (24/11):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2023 (thời gian: 01 ngày)Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin ý kiến nhưng nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy(2) Kết quả học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về mô hình Trung tâm hành chính tỉnh và Phương án quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
3. Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin ý kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
                  - 08h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,  Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, KH&ĐT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Du lịch tỉnh, Ban QLKKT, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Hội hữu nghị: Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.
- 09h30’Đ/c Vũ Tiến Điền – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 và ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Địa điểm: Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp.
     Chiều:   - 14h00’Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đoàn giám sát 1125 (theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của BTV Tỉnh ủy) thông qua báo cáo kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Thành phần dự: Trưởng, phó Đoàn giám sát 1125.\
2. Đoàn kiểm tra 1016 (theo Quyết định số 1016-QĐ/TU ngày 25/6/2023 của BTV Tỉnh ủy) thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự: Trưởng, phó đoàn 1016.
                  3. Đoàn Kiểm tra 1109 (theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của BTV Tỉnh ủy) thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Thành phần dự: Trưởng, phó đoàn Kiểm tra 1109.
Thứ Bảy (25/11):
    Tối:        - 19h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc và Đêm nhạc chào mừng giải “Bình Phước Marathon – Trường Tươi GROUP. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long.    
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây