Lịch TT và BTVTU tuần thứ 48/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 48/2021

Số kí hiệu VB2053
Ngày ban hành 25/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 48 năm 2021 (từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)
- - - - -
Thứ hai (29/11):
Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 36/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác tổ chức đảng, đảng viên; (2) nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung Công văn số 253/UBND, ngày 12/11/2021 về việc đề nghị thuận chủ trương đối với Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2022 của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT (Sở Thông tin và Truyền thông) báo cáo kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Công ty Cổ phần FPT. 
4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo; (1) thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị kiểm điểm ở một số tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; (2) dự thảo Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền - PBT, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Ban Chủ nhiệm xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: giao Sở Công Thương (cơ quan trường trực) chuẩn bị nội dung
Thành phần: Theo Quyết định số 333-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Nguyễn Quốc Dũng -TUV, GĐ Sở Công Thương; (2) Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ Sở KH&ĐT; (3) Đ/c Phạm Thị Mai Hương - Phó GĐ Sở LĐTB&XH; (4) Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ Sở TNMT; (5) Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây Dựng; (6) Đ/c Đặng Hà Giang - GĐ Sở KH&CN; (7) Đ/c Nguyễn Minh Quang -  GĐ Sở TT&TT; (8) Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương, chuyên viên và tương tương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội năm 2020. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch
Thành phần: Theo Quyết định số 268, 269-QĐ/TU, ngày 07/7/2021 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: (1) đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; (2) đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (3) đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, Giám đốc sở GD-ĐT; (4) đ/c Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (5) đ/c Lê Thị Thanh Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; (6) đ/c Nguyễn Hoàng Anh - TP chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ ba (30/11):   
Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
              Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
          - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (01/12):
Sáng:    - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 37/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
              Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344) báo cáo các nội dung:
1. Đề án Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống đối với người lao động, giai đoạn 2021-2025. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.
2. Đề án Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021-2025. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn.
3. Kế hoạch “Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội”. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Chiều:  - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục họp, phiên thứ 37/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344) báo cáo các nội dung:
1. Đề án “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh.
2. Đề án Hội Nông dân với các phương pháp sản xuất nông nghiệp sạch, mỗi địa phương một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.
Thứ năm (02/12):
Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
              Thành phần, nội dung: theo Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ sáu (03/12):
Sáng     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự họp Chi bộ 1. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
 Chiều: - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
              Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNGĐã ký

Nguyễn Văn Khánh
                           
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây