Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2022

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2022

Số kí hiệu VB2258
Ngày ban hành 02/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 02 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 49 năm 2022 (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)
------
Thứ Bảy (03/12):
    Tối:         - 20h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772 – 2022), 200 năm năm mất (1822 – 2022) nữ sĩ Hồ Xuân Hương do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thứ Hai (05/12):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: đến hết ngày 06/12/2022). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh. Chương trình, nội dung, thành phần tham dự tại các điểm cầu: Theo Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                    - 08h00’ – 08h20’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Ban Thường vụ Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh đến thăm và chào xã giao. Địa điểm: tại phòng VIP – Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tôn giáo (sở Nội vụ).
   Chiều:      - 16h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c GĐ Công an tỉnh,
                    (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung).
Thứ Ba (06/12):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: 01 ngày). Địa điểm:Tại Hội trường Lầu 8-Trường Chính trị tỉnh.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu công ty và đề xuất mô hình hoạt động công ty. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước (Giao Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung).
Thứ (07/12):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
                    - 08h00’ – 08h20’: Huyện Bù Gia Mập. Mời dự: Đ/c Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập.
                    - 08h20’ - 08h40’: Huyện Bù Đốp. Mời dự: Đ/c Bí thư Huyện ủy Bù Đốp.
- 08h40 -09h00’: Huyện Lộc Ninh. Mời dự: Đ/c Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh.
- 09h00’-09h20’: Huyện Bù Đăng. Mời dự: Đ/c Bí thư Huyện ủy Bù Đăng.
- 09h20’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 69/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 09h20’ – 10h00’: Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu công ty và đề xuất mô hình hoạt động công ty. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- 10h00’: BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo tình hình quản lý quỹ ASXH tỉnh. Thành phần mời dự: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:     - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    + 14h00’-14h20’: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
+ 14h20’ - 14h40’: Văn phòng UBND tỉnh. Mời dự: Đ/c CVP UBND tỉnh.
+ 14h40’ – 15h00’: Sở GD&ĐT. Mời dự: GĐ sở GD&ĐT
                    + 15h00’ – 15h20’: Sở Y tế. Mời dự: GĐ sở Y tế
                    +15h20’ – 15h40’: Sở KH&ĐT. Mời dự: GĐ sở KH&ĐT
+ 15h40’ – 16h00’: Ban QLKKT. Mời dự: Đ/c Trưởng BQLKKT.
                    + 16h00’ – 16h20’: Sở KH&CN. Mời dự: GĐ sở KH&CN.
+ 16h20: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ. Mời dự nội dung: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Thứ Năm (08/12):
     Sáng:     - 07h45’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự khai mạc kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8-Trường Chính trị tỉnh.
                    - 07h45’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh năm 2023. Địa điểm: tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ Sáu (09/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2022. Địa điểm: Tại phòng giao Ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
                    - 07h45’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa X (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây