Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 49/2023

Số kí hiệu VB2383
Ngày ban hành 01/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 49 năm 2023 (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023)
------
Thứ Hai (04/12):
   Sáng:       - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
                    Nội dung, chương trình, thành phần dự: Theo Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy.
Thứ Ba (05/12):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 43/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
2. BCS đảng UBND tỉnh: (1) Báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; (2) Nội dung góp ý quy hoạch vùng Đông Nam bộ. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                    3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xin chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2024 – 2025.
4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác bồi dưỡng QP - AN đối tượng 1; (2) Công tác khen cao; (3) Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương khóa XIII. Mời dự nội dung 3: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c GĐ sở Nội vụ; Đ/c Giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước.
   Chiều:      - 14h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh xin ý kiến các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; (2) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; (3) Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương.
                    Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
Thứ Tư (06/12): 
    Sáng:      - 08h00’:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
1. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: Phương án quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác khen cao; (2) Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương khóa XIII. Mời dự nội dung 2: Đ/c GĐ sở Nội vụ; Đ/c Giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2024.
Thứ năm (07/12):
     Sáng:     - 07h45’: Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (thời gian: đến hết ngày 08/12/2023). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Thứ Sáu (08/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân UVBTV Đảng ủy, cán bộ chỉ huy Bộ Quân sự tỉnh năm 2023. Địa điểm: tại phòng giao ban 2/BCHQS tỉnh.
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì phiên họp cuối năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường B/BCHQS tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây