Lịch TT và BTVTU tuần thứ 50/2018

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 50/2018

Số kí hiệu vb281
Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/12/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                      *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Bình Phước, ngày  30  tháng 11  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 50 năm 2018 (từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018)
-----
Chủ nhật (09/12):
     Sáng:  - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị về “giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên (giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh, số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Thành phần cùng dự: Sở KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, TN&MT.
Thứ hai (10/12)
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ bảy – HĐND tỉnh khóa IX (thời gian: đến hết ngày 12/12). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
Thứ ba (11/12): Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự kỳ họp thứ bảy – HĐND tỉnh khóa IX
Thứ tư (12/12):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự kỳ họp thứ bảy – HĐND tỉnh khóa IX.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai Quy định 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Địa điểm: Tại Hội trường số 1 – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Thứ năm (13/12):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
          1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) báo cáo tổng hợp nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo kế hoạch 143-KH/TU ngày 19/11/2018 của Tỉnh ủy; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
                   2- UBND tỉnh báo cáo: (1) thông qua Đề án Thành lập Trường Cao đẳng Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Trường CĐSP và Trường CĐ nghề và Trường Cao đẳng Y tế; (2) Đề xuất, kiến nghị của các ngành; (3) Công tác khen cao. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
                   3- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: kiến nghị, đề xuất các ngành; chương trình hội nghị tổng kết năm 2018; thông qua dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Quỹ Dự trữ của Tỉnh.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp chi bộ 1– Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2018.
Thứ sáu (14/12):  
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và 44 năm giải phóng Bù Đăng. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
         - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giải quyết xử lý công nợ do ngân sách nhà nước tạm ứng cho 2 công ty cao su trực thuộc Tỉnh ủy; Phương án tổ chức, nhân sự lãnh đạo quản lý và bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động; cơ chế, chính sách tinh giản người lao động. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Mi- TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Đ/c Nguyễn Văn Khánh- TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Mãi- PGĐ Sở LĐ-TB&XH; Đ/c Nguyễn Thành Phương- PCVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng- Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng- PGĐ Cty TNHH MTV Cao su Phước Long (giao Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung Phương án tổ chức, nhân sự lãnh đạo quản lý và bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động; cơ chế, chính sách tinh giản người lao động; Đ/c Trần Văn Mi- TUV, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp chuẩn bị phương án giải quyết xử lý công nợ do ngân sách nhà nước tạm ứng cho 2 công ty cao su trực thuộc Tỉnh ủy).
                   - 08 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khánh thành Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử cấp Quốc gia mộ 3000 người. Địa điểm: tại Khu di tích mộ 3000 người (phường An Lộc, thị xã Bình Long).
      Chiều:   - 13 giờ 45’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Đề nghị các huyện, thị ủy, đảng ủy, thành ủy thực hiện theo Công văn số 2545 -CV/TU ngày 07/12/2018 của Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Thành phần tham dự tại điểm cầu hội trường tỉnh: (1) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trừ những đồng chí đang công tác tại huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy dự ở địa phương); trưởng, phó các ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu, giảng viên trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các công ty cao su và các doanh nghiệp Nhà nước; lãnh đạo các hội. (2) Ủy viên Ban Thường vụ; báo cáo viên; trưởng, phó ban tuyên giáo các Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Biên phòng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. (3) Trưởng, phó phòng, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh.
 Dự đưa tin: Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, Tạp chí Khoa học thời đại.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐÃ KÝ
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay16,234
  • Tháng hiện tại249,790
  • Tổng lượt truy cập3,491,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây