Lịch TT và BTVTU tuần thứ 50/2021

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 50/2021

Số kí hiệu VB 2065
Ngày ban hành 09/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 50 năm 2021 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12/2021)
- - - - -
Thứ hai (13/12):
Sáng:    - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh năm 2021. Địa điểm: Tại BCH Quân sự tỉnh.
Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì phiên họp cuối năm 2021 Đảng uỷ Quân sự tỉnh. Địa điểm: Tại BCH Quân sự tỉnh.
              - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ ba (14/12):
Sáng:    - 08h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị tổ chức (bằng hình thức trực tuyến). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Nội dung, thành phần: theo Công văn số 694- CV/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
          - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (15/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND  tỉnh về kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
              - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2021” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp về phân cấp giải quyết các lĩnh vực Kinh tế - xã hội (Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng C – Tỉnh uỷ.
Thứ năm (16/12):
Sáng:    - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 39/2021. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo nội dung Tờ trình số 107/TTr-MTTQ_BTT, ngày 06/12/2021 về việc thuận chủ trương trích quỹ “cứu trợ” tỉnh hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: (1) Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên; (2) thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
3. UBKT Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới. Mời dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Kinh tế.
4. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Công văn số 4131/UBND-NC ngày 10/12/2021 về xin chủ trương tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Ninh.
- 08h00’: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Hớn Quản. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ.
      Chiều:   - 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội; (2) Kế hoạch nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V giai đoạn 2021 – 2025 (Giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (sở Xây dựng) chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 337-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành - Phó GĐ sở KH-ĐT; Đ/c Trần Văn Xuân - Phó GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - GĐ sở Nội vụ; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cung ứng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh (Giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (sở LĐTB&XH) chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thuỳ Trang, TUV – GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Thanh Tâm, TUV – GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQL KKT; Đ/c Trần Văn Chung – GĐ sở VHTT&DL; Đ/c Phạm Thị Anh Thư – GĐ sở Ngoại vụ.
Thứ sáu (17/12):
Sáng     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Dự thảo Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân  giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; (2) Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (3) Dự thảo Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 (Giao cơ quan Thường trực Ban chủ nhiệm (sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 332-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh -TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ sở KH-ĐT; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng - TUV, GĐ sở GT-VT; Đ/c Nguyễn Thanh Bình - TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; Đ/c Võ Tất Dũng - GĐ sở Xây dựng; Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Lộc Ninh năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Lộc Ninh. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: tại Huyện ủy Phú Riềng. Thành phần dự: đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy họp Ban Chủ nhiệm Chương trình bảo đảm quốc phòng - an ninh. Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Đề án “Bảo đảm quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2025”; (2) Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; (3) Đề án “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. (Giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Quyết định số 343-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Minh Soái - TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHBĐBP tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh –TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Binh đoàn 16, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, sở GTVT, sở KH&ĐT, TN&MT.
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
                          
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây