Lịch TT và BTVTU tuần thư 50/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thư 50/2023

Số kí hiệu VB2384
Ngày ban hành 10/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 50 năm 2023 (từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2023)
------
Thứ Hai (11/12):  
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023, chủ trì họp Hội đồng thi năm 2023 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1202-QĐ/TU ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa – TUV, Phó trưởng Ban Thường trực BTC Tỉnh ủy; Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Đỗ Đại Đồng – PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tiến Cường – Phó trưởng Ban Thường trực BTG Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng phòng Chính sách cán bộ - Tổng hợp BTC Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ Ba (12/12)
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đi nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng,tiêu cực tại Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết Dịch vụ Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết Dịch vụ Bình Phước.
                  Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Chí Toàn – Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  (1) Thực hiện lấy phiến tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
(2) Phương án quy hoạch xây dựng và di dời Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh (giao BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
(3) Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh. Mời dự nội dung 3:Thủ trưởng các đơn vị: GĐ sở Nội vụ; GĐ sở Xây dựng; Chánh thanh tra tỉnh; GĐ sở Tư pháp; GĐ sở TN&MT; PGĐ phụ trách sở VHTT&DL; PGĐ PGĐ phụ trách sở Y tế; PGĐ phụ trách sở Tài chính; GĐ sở TT&TT; GĐ sở KH&CN; GĐ sở Ngoại vụ; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng BQL KKT; Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; GĐ Ban QLDA ĐT XD tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Phước; GĐ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập; Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ Tư (13/12):  
    Sáng:      - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng Lễ Tân Tỉnh ủy.
                  (Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời doanh nghiệp, thành phần dự họp).
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đi nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng,tiêu cực tại Thị ủy Chơn Thành. Địa điểm: Tại Thị ủy Chơn Thành.
                  Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Chí Toàn – Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’ – 15h30’: Họp Trưởng, Phó Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 (giao BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung)Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                  Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Nội vụ; Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                  - 15h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 44/2023. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ. Mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                  2. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Dự thảo Chỉ thị về quốc phòng – an ninh, bảo đảm TTATXH năm 2024. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh.
                  3. Văn phòng Tỉnh ủy thông quaBáo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị khóa X về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.
Thứ năm (14/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2023 (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự họp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia HCM tổ chức. Địa điểm: Tại Hà Nội.
                    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ Sáu (15/12): Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây