Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/2021 (bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/2021 (bổ sung)

Số kí hiệu VB 2067
Ngày ban hành 16/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
                                                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 51 năm 2021 (từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021)
- - - - -
Chủ nhật (19/12):
     Sáng:    - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra, thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới theo Kế hoạch số 221/KH-MTTQ ngày 13/12/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại Đồn Biên phòng Lộc An, Đồn Biên phòng Cửu khẩu Quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng Lộc Tấn và các chốt dân quân biên giới (giao MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi) và đi thăm Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (giao Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, chương trình). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Lê Trường Sơn, UVBTV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Đ/c Bùi Minh Soái, TUV, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng BQL Khu kinh tế.
Thứ hai (20/12):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ trì họp Ban chủ nhiệm 341 về thực hiện chương trình huy động nguồn lực đầu tư (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban chủ nhiệm thông qua các chủ trương:  (1) Tập trung khai thác nguồn thu ngân sách Nhà nước, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (trừ nguồn lực từ đất đai);(2) Tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; (3) Huy động nguồn lực đầu tư từ hình thức xã hội hoá trên các lĩnh vực, nhất là Y tế, GD&ĐT, thương mại, dịch vụ, du lịch…; (4) Thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm cả đầu tư nước ngoài) và hợp tác công tư PPP; (5) Huy động vốn đầu tư từ nguồn tín dụng ngân hàng, trái phiếu Chính phủ và nguồn tài chính khác.
Thành phần dự họp: theo Quyết định số 341-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí: Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Lê Tấn Nam, TUV – GĐ sở Tài chính; Đ/c Võ Sá, TUV – GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, TUV – GĐ sở Công thương; Đ/c Nguyễn Thanh Bình, TUV – GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn, TUV – GĐ sở TN&MT; Đ/c Trần Văn Hướng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Đ/c Võ Đăng Khoa, Giám đốc TTXT ĐT&DL tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới theo Kế hoạch số 221/KH-MTTQ ngày 13/12/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại Đồn Biên phòng Tân Thành; Đồn Biên phòng Thanh Hoà; Đồn Biên phòng Bù Đốp (giao MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi).
Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Quốc Bình, UVBTV – CHT Bộ CHQS tỉnh; Đ/c Vũ Long Sơn, TUV – PCT UBMTTQ VN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Bù Đốp.
- 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ trưởng đoàn đi thăm, chúc mừng Lễ giáng sinh năm 2021 tại Toà Giám mục Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Gia Mập. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
    Chiều:    - 14h00 – 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ trì họp Ban chủ nhiệm 341 về thực hiện chương trình huy động nguồn lực đầu tư (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với PGS, Tiến sĩ Trần Đình Thiên (Giao các sở ngành tham dự buổi làm việc chuẩn bị các nội dung liên quan). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: KH&ĐT, Công thương, NN&PTNT, VHTT&DL, TT&TT, KH&CN, Ban Quản lý khu kinh tế.
Thứ ba (21/12):
     Sáng:    - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 40/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
             Nội dung: Cơ quan thường trực, cơ quan chủ trì xây dựng các đề án Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển VH-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (BCN 342) thông qua các kế hoạch, đề án về: (1) Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; (2) Đề án tổ chức ngày hội VH-TT-DL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; (3) Đề án nâng cao chất lượng phong trào TDTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 – 2025; (4) Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch.
             - 08h00’: Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh uỷ dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Xoài năm 2021. Địa điểm: Tại Thành uỷ Đồng Xoài. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Chiều:  - 14h00’- 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
         - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  dự hội nghị trực tuyến góp ý hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW  của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới do Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNN, Công thương, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Cục thuế Bình Phước, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy
Thứ tư (22/12):
     Sáng:    - 06h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và an táng hài cốt liệt sĩ. Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
                   - 08h00’ – 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) (Giao MTTQ Việt Nam chuẩn bị nội dung). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Hợi, Trưởng BNC Tỉnh uỷ; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
                   - 09h30’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với một số thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp (BCN 335) về thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giao sở NN&PTNT phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình, TUV – GĐ sở NN&PTNT;  Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn, GĐ sở TN&MT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến, Trưởng BQL Khu kinh tế; Đ/c Trần Quốc Hoàn, PGĐ sở KH&CN.
      Chiều- 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyChủ trì họp Ban Chủ nhiệm xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp. Địa điểmPhòng họp C-Tỉnh ủy.
Nội dung: giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình (BCN 333) chuẩn bị nội dung: (1) Đề án phát triển công nghiệp chế biến mà trọng tâm là chế biến hạt điều, chế biến gỗ và chế biến thực phẩm giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án phát triển nhgành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họpTheo Quyết định số 333-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng -TUV, GĐ Sở Công Thương; Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ Sở KH&ĐT; Đ/c Phạm Thị Mai Hương - Phó GĐ Sở LĐTB&XH; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ Sở TNMT; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây Dựng; Đ/c Đặng Hà Giang - GĐ Sở KH&CN; Đ/c Nguyễn Minh Quang -GĐ Sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dungThông qua dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cung ứng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh (Giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (sở LĐTB&XH) chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thuỳ Trang, TUV – GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Thanh Tâm, TUV – GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQL KKT; Đ/c Trần Văn Chung – GĐ sở VHTT&DL; Đ/c Phạm Thị Anh Thư – GĐ sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Bình Phước.

Thứ năm (23/12):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyChủ trì họp  Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
             Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình (BCN 337)  thông qua: (1) Đề án xây dựng huyện Chơn Thành thành thị xã; (2) Đề án đầu tư hạ tầng của thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 337-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành - Phó GĐ sở KH-ĐT; Đ/c Trần Văn Xuân - Phó GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - GĐ sở Nội vụ; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” do Học viện Chính trị Quốc gia HCM tổ chức. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng – BTG Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV  - PCT HĐND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Đồng Phú. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh chủ trì Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII – Khoá IX. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Hà Anh Dũng, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
      Chiều- 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về thực hiện hiện Chỉ thị 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, BNC Tỉnh uỷ, BDV Tỉnh uỷ, BTG Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh, sở TT&TT, VHTT&DL, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, VKS ND tỉnh, TAND tỉnh, Đài PTTH&Báo Bình Phước; đại diện Thường trực các huyện, thị uỷ, thành uỷ; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố.
                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở TT&TT, VHTT&DL, Đài PTTH& Báo Bình Phước; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; tậ p thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các phòng, ban liên quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thứ sáu (24/12):
Sáng     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
             - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh uỷ.
             Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình (BCN 344) thông qua dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
             Thành phần dự họpTheo Quyết định số 344-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (2) Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (3) Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (4) Đ/c Giang Thị Phương Hạnh–UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (5) Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (6) Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (7) Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc sở Nội vụ.
             - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2021do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; tập thể lãnh đạo sở TT&TT và lãnh đạo phòng Quản lý báo chí, Thanh tra sở; các thành phần khác theo Công văn 2154-CV/BTGTW ngày 16/12/2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời.
Chiều:  - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
             Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: công tác cán bộ, đảng viên; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X.
2- Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344 báo cáo các nội dung: (1) Đề án Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; (2) Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025).
- 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở Tài chính, LĐTB&XH, Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
Thứ bảy (25/12)
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ , Uỷ viên Đảng uỷ Quân khu dự Hội nghị Đảng uỷ Quân khu phiên cuối năm 2021. Địa điểm: Tại phòng họp Đảng uỷ Quân khu 7.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG                 Đã ký


Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây