Lịch TT và BTVTU tuần thứ 52/2021 (bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 52/2021

Số kí hiệu VB2073
Ngày ban hành 23/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 52 năm 2021 (từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2021)
------
Thứ bảy (25/12):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Đảng uỷ Quân khu dự Hội nghị Đảng uỷ Quân khu phiên cuối năm 2021. Địa điểm: Tại phòng họp Đảng uỷ Quân khu 7.
Thứ hai (27/12):
     Sáng   - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với một số thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp (BCN 335) về thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giao sở NN&PTNT phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV-PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình, TUV-GĐ sở NN&PTNT;  Đ/c Võ Sá, TUV-GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn, GĐ sở TN&MT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến, Trưởng BQL Khu kinh tế; Đ/c Trần Quốc Hoàn, PGĐ sở KH&CN.
    Chiều:    - 14h00, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực (339). Nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cung ứng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh (Giao cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (sở LĐTB&XH) chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: theo Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV - PCT UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thuỳ Trang, TUV - GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Thanh Tâm, TUV - GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến - Trưởng BQL KKT; Đ/c Trần Văn Chung - GĐ sở VHTT&DL; Đ/c Phạm Thị Anh Thư - GĐ sở Ngoại vụ; mời cùng dự: Lãnh đạo Sở Y tế; Trường Cao đẳng Bình Phước.
Thứ ba (28/12):
     Sáng:    - 08h00’ – 10h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 41/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
  1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thông qua dự thảo Kế hoạch luân chuyển cán bộ.
 2- Cơ quan Thường trực BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) xin chủ trương Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên”. Mời dự: Đ/c Trưởng BTG Tỉnh uỷ; Đ/c GĐ sở KH&ĐT, Đ/c GĐ sở Công thương.
 3- Ban Nội chính Tỉnh uỷ: Thông qua dự thảo Chỉ thị về quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2022.
  - Từ 10h00’ – 10h45’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương (giao Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh uỷ. Mời dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ.
 - Từ 11h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2022). Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh uỷ. Thành phần mời dự: Có Thư mời riêng.
   Chiều:     - 15h00’- 16h00’: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
 - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (29/12):
      Sáng  - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị thông qua Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 do UBND tỉnh tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Thứ năm (30/12):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (BCN 332). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình và cơ quan chủ trì xây dựng đề án thông qua: (1) Đề án phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh; (2) Kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ đảm bảo QP – AN; (3) Kế hoạch Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác: Chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hệ thống loa thông minh giai đoạn 2021 -  2025.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 332-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh -TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ sở KH-ĐT; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng - TUV, GĐ sở GT-VT; Đ/c Nguyễn Thanh Bình - TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ sở TN-MT; Đ/c Võ Tất Dũng - GĐ sở Xây dựng; Đ/c Đinh Tiến Hải - GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh (giao Giám đốc Quản lý Quỹ ASXH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Thành phần dự họp: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh; Võ Anh Kiệt, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị trực tuyến lần thứ 6 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 Chiều:   -14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X.
2- Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 344 báo cáo các nội dung: (1) Đề án Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; (2) Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025).
Thứ sáu (31/12):
    Sáng:      - 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát triển (01/01/1997 – 01/01/2022) và đón xuân Nhâm Dần 2022. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương.
 - 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây