Lịch TT và BTVTU tuần thứ 52/2022

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 52/2022

Số kí hiệu VB2270
Ngày ban hành 22/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày  tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 52 năm 2022 (từ ngày 26/12 đến ngày 01/01/2023)
------
Thứ Hai (26/12)
     Sáng:     - 07h00’- 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  + Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
                  + Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả kiểm điểm của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
- 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian: 02 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
                  Mời dự nội dung kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                  (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
    Chiều:     - 17h00’Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ khai trương thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy
                  Nội dung, thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ Ba (27/12):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B Tỉnh ủy.
- 07h30’ – 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt Đoàn Đại biểu Cựu chiến binh tỉnh dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 13h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh.

Thứ Tư (28/12):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 72/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  - 08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn, nhiệm kỳ 2025 - 2030Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Mời dự nội dung 2: Đ/c GĐ sở Nội vụ.
                  - 09h00’ – 10h00’: BCS Đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung Kết luận số 227/KL-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BNC Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                  - 10h00’- 11h00’Nghe đồng chí TUV, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh: Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thành phần dự họp: Đ/c CVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và các thành phần khác do Đoàn ĐBQH tỉnh bố trí.
                  - 11h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn Nghị sĩ Sasaki Hajime – Phó chủ tịch Ủy ban chính sách Quốc hội Nhật Bản thăm và làm việc với tỉnh. Địa điểm: Tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
                  - 14h00’: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND để rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 2026; triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thứ Năm (29/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
                  - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
                  - 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Công an tỉnh. Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                  Thành phần dự họp: Thành viên Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh theo Quyết định số 677-QĐ/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
                  (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung, thông báo thành phần dự họp).
Thứ Sáu (30/12):
    Sáng:      - 08h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 10 – UBMTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá hoạt động công tác mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Thứ Bảy (31/12):
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 khóa V (thời gian: đến hết ngày 01/01/2023). Địa điểm: Tại khách sạn Công ty du lịch quốc tế Phượng Hoàng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
     Tối:       - 21h30’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ hội “Bình Phước chào năm mới”. Địa điểm: Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước.

                  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Vụ III-Ban Tổ chức TW, 
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng, 
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây