Lịch TT và BTVTU tuần thứ 9/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 9/2023

Số kí hiệu VB2296
Ngày ban hành 24/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 24  tháng 02 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 09 năm 2023 (từ ngày 27/2 đến ngày 03/3/2023)
------
Thứ Hai (27/02):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển do Bộ VHTT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG HCM và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
   Chiều:      - 14h00’ - 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm với BCS Đảng UBND tỉnh về công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ VHTT&DL về công tác du lịch, xúc tiến du lịch, thể dục thể thao (giao BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, PBT Thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tháng 02/2023 (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                    Thành phần dự họp: gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh.
Thứ Ba (28/02):
    Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2023.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thay thế Quy định số 1443-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                    3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Xin chủ trương giải quyết vướng mắc về thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Bệnh viện dã chiến K72 (Báo cáo số 563-BC/BCSĐ ngày 22/12/2022 của BCS đảng UBND tỉnh). Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ (01/3):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa, TUV – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Lý Thanh Tâm, TUV – GĐ sở GD&ĐT; Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Trần Đức Thịnh, Trưởng phòng TCCB BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành – Trưởng Phòng QLĐT NCKH - Trường Chính trị tỉnh; Trần  Hữu Thuận - Trưởng Phòng BVCTNB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng CSCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ Năm (02/3):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh (Giao Ban Điều hành Quỹ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương, PGĐ sở LĐTBXH; Đ/c Võ Anh Kiệt, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bộ VHTT&DL. Địa điểm: tại Bộ VHTT&DL. Thành phần cùng dự: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao về khảo sát quy hoạch mở cửa khẩu Quốc tế tại khu vực X16. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ Sáu (03/3):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định 779-QĐ/TU ngày 26/12/2022 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PCT UBND tỉnh phụ trách VH – XH; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;  Phó Trưởng ban Thường trực BTC Tỉnh ủy; Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; PCN Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Phó Trưởng BDV Tỉnh ủy; Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy; GĐ Sở Tài chính; GĐ Sở Thông tin và Truyền thông; GĐ - Tổng Biên tập Đài PTTH&Báo Bình Phước; Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Đ/c Huỳnh Thị Hằng, PBT Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)



Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây