Lịch Tuần BTC Tỉnh uỷ tuần 13

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 13-2021 (Điều chỉnh, Bổ Sung)

Số kí hiệu VB 1018
Ngày ban hành 28/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 

 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2021      

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 13 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
(Điều chỉnh, Bổ sung)

-----
Thứ hai (29/3)
Chiều      - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự hội nghị tại Huyện uỷ Hớn Quản. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản (Xe 0789).
Nội dung: - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Công văn số 3682-CV/TU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; việc trực tiếp hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong việc giảm nghèo nhanh, bền vững theo Công văn số 3798-CV/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Góp ý Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình trong khu dân cư.
- Góp ý Dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về xây dựng chi bộ 4 tốt.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban (Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
Thứ ba (30/3)
Sáng       08 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp.
               Nội dung: (1) Phòng CSCB báo cáo Công tác chính sách cán bộ; (2) Phòng TCCB báo cáo: (i) Công tác cán bộ, (ii) Dự thảo quy chế  điều chỉnh bổ sung Quyết định số 899-QĐ/TU ngày 03/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (3) Phòng TCĐ-ĐV thông qua dự thảo Công văn về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.
               Cùngdự: Phòng CSCB, Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Hứa Thị Thuý Triều.
10 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự họp với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
               Nội dung: Thông qua báo cáo triển khai tài sản, thu nhập năm 2021 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Chiều     - 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban, các đảng viên cơ quan học nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Thứ tư (31/3)
Sáng       -  08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) họp Ủy ban bầu cử tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 0789).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành huyện Bù Đăng lần thứ 6-khoá XII (mở rộng).  Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ Bù Đăng.
Nội dung: Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh uỷ và Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị huyện Bù Đăng; khen thưởng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban.
Chiều     - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương (lớp thứ hai). Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh (Chuẩn bị nội dung Phòng TCCB) (Xe 0789).
Thứ năm (01/4)
Sáng       07 giờ 30’: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 7 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Thị uỷ Bình Long (Xe 0789).
Nội dung:  Sơ  kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án  số 100-ĐA/TU ngày 01/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Bình Long.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban.
Thứ sáu (02/4)
Sáng       08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ Bù Đốp.
Nội dung:  Sơ  kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1399-QĐ/HU ngày 11/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc ban hành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/9/2018 của Tỉnh uỷ về xây dựng chính quyền điện tử Bình Phước.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc ban.
Chiều      - 16 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên UVBCT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban các đồng chí Trưởng, phó phòng thuộc ban dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác quy I năm 2021; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Thành phần dự hội nghị: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng  (hoặc) Phó trưởng Ban Tổ chức các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
Lịch làm việc thay cho Giấy mời! 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây