Lịch UBKT Tỉnh ủy tuần 49/2020

Lịch UBKT Tỉnh ủy tuần 49/2020

Số kí hiệu VB931
Ngày ban hành 29/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ỦY BAN KIỂM TRA                        Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2020
                 *
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 49, từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)
-----
Thứ hai (30/11):
Sáng:      - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chánh Thanh tra tỉnh), dự họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực HĐTĐ-KT Tỉnh ủy) thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có thành tích trong công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
               - 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy năm 2020 theo Quyết định số 51-QĐ/UBKTTU ngày 25/11/2020 của Tỉnh ủy.
Thời gian: từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020.
Địa điểm: tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 13-QĐ/UBKTTU ngày 13/11/2020 của UBKT Tỉnh ủy đi thẩm tra, xác minh theo Kế hoạch của Đoàn.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (PPNV2), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Thời gian: 05 ngày từ 23 – 27/11/2020.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn số 15), chủ trì họp đoàn theo Quyết định số 15-QĐ/UBKTTU.
Thành phần: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT), đ/c Lê Thị Kim Dung (Ủy viên), đ/c Lê Văn Đông (PPNV2), đ/c Nguyễn Văn Điệp (KTV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 10-QĐ/UBKTTU ngày 11/11/2020 của UBKT Tỉnh ủy đi thẩm tra, xác minh theo Kế hoạch của Đoàn.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV, Trưởng đoàn), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
Địa điểm: tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài.
Thứ ba (01/12):
Sáng:  - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 11-QĐ/UBKTTU ngày 11/11/2020 của UBKT Tỉnh ủy đi thẩm tra, xác minh theo Kế hoạch của Đoàn.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV, Trưởng đoàn), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPNV1), đ/c Phan Mậu Thái (KTV).
               Địa điểm: tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản.
               Phương tiện: Xe 93A2277.
               - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12-QĐ/UBKTTU ngày 11/11/2020 của UBKT Tỉnh ủy đi thẩm tra, xác minh theo Kế hoạch của Đoàn.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV, Trưởng đoàn), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Nguyễn Văn Điệp (KTV).
Địa điểm: tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng.
               Phương tiện: Xe 51A92619.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tại Đồng Xoài.
Địa điểm: tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
Thứ (12/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chánh Thanh tra tỉnh), dự họp Ban Thường vụTỉnh ủy phiên thứ 3.
Nội dung: 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ; Báo cáo nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã, nhân sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chánh Thanh tra tỉnh), tiếp tục dự họp Ban Thường vụTỉnh ủy phiên thứ 3.
Cùng dự: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU).
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; Thông qua Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy Khóa XI, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ năm (03/12):
Sáng:      - Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chánh Thanh tra tỉnh), làm việc theo lịch Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: tại Thanh tra tỉnh.
Thứ sáu (04/12): 
Sáng:      - 08 giờ 00: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 3 (mở rộng).
Nội dung: 1. Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
3. Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Công bố các Quyết định của BTVTU về thành lập Ban chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Các đ/c Thường trực UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 3.
Nội dung: 1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.
3. Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
4. Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy.
5. Tham luận, thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn của các cấp ủy viên).
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,                                                          
- Các Phòng nghiệp vụ,                                                              
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Nguyễn Thị Bích Liên
 
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây