Lịch UBKT tỉnh ủy tuần 43/2021

Lịch UBKT tỉnh ủy tuần 43/2021

Số kí hiệu VB2007
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 43, từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2021)
-----
Thứ bảy (23/10):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự  khai mạc trực tuyến hội thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.  
             Địa điểm: tại Hội trường B – Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.
Thứ hai (25/10):
Sáng:    - 08 giờ 00 – 10 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 43/2021.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU.
               Cùng dự: Đ/c Bùi Thị Giang (UV phụ trách Điều 30); đ/c Lê Thị Kim Dung (Phụ trách Điều 32); lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan.
Nội dung: giao ban công tác tuần; đ/c Ủy viên báo cáo nhiệm vụ được giao.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 10 giờ 30 – 11 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chủ tịch), chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan UBKT Cơ quan.
               Thành phần: Theo Quyết định số 41-QĐ/CQUBKTTU, gồm: đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT), đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì họp các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 29-QĐ/UBKTTU, 30-QĐ/UBKTTU, 31-QĐ/UBKTTU.
               Thành phần: theo Quyết định số theo Quyết định số 29-QĐ/UBKTTU, 30-QĐ/UBKTTU, 31-QĐ/UBKTTU ngày 07/10/2021, gồm: đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 31/2021.
               Nội dung: Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 185, 186 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN).
               Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch Đoàn kiểm tra số 29-QĐ/UBKTTU.
               Thành phần: theo Quyết định số theo Quyết định số 29-QĐ/UBKTTU ngày 07/10/2021, gồm: đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
- 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch Đoàn kiểm tra số 30-QĐ/UBKTTU.
               Thành phần: theo Quyết định số theo Quyết định số 30-QĐ/UBKTTU ngày 07/10/2021, gồm: đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch Đoàn kiểm tra số 31-QĐ/UBKTTU.
               Thành phần: theo Quyết định số theo Quyết định số 31-QĐ/UBKTTU ngày 07/10/2021, gồm: đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:     - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung:Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
       Địa điểm:tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
             Địa điểm:tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ (27/10):
Sáng:    - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam,
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/10):
Sáng:  - 08 giờ 00: Họp UBKT Tỉnh ủy phiên thứ 13.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: thông qua dự thảo báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra, giám sát.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Ghi biên bản cuộc họp: đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV1).
Chiều:     - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
             Địa điểm: tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (29/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 17/2021.
               Nội dung:
1. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 185, 186, 189-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN).
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung Công văn số 956-CV/BNCTW, ngày 20/10/2021 về việc lấy ý kiến đề xuất thành lập BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí UV.BTV Tỉnh ủy vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
               Địa điểm: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều:   - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
             Địa điểm: tại Điểm cầu Tỉnh ủy.
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây