Lịch UBKTTU tuần 38

Lịch UBKTTU tuần 38

Số kí hiệu VB209
Ngày ban hành 16/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/09/2018
Ngày hết hiệu lực 20/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                         Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2018
                 *
LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 38, từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2018)
-----
Thứ hai (17/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c  Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.
Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh. 
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện Chơn Thành; thăm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex – Bình Phước; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại huyện Chơn Thành.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (TPNV1 CQ UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV) công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
Địa điểm: tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ ba  (18/9):
Sáng:    - 07 giờ 30 - 08 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2018.
Nội dung: Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 - 09 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2018
Nội dung: Tổ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thông qua Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mời dự: Các đ/c Trưởng các phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ (19/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) công tác cùng Đoàn kiểm tra số 963-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Thời gian: cả ngày.
Địa điểm: tại Lộc Ninh.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND Thị xã Phước Long.
Địa điểm: Tại huyện Phước Long.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 14 giờ 00: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV CQUBKTTU) công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
Địa điểm: tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Thứ năm (20/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2018.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 837/CT/BTL của Tư lệnh Quân khu và Hướng dẫn số 7678/HD-BTM của Bộ Tham mưu quân khu.
Địa điểm: Tại Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 13 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của Thị xã Đồng Xoài trên địa bàn thị xã Đồng Xoài; làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại thị xã Đồng Xoài.
Thứ sáu (21/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU, Trưởng Đoàn kiểm tra 72) làm việc với BTV huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần: Theo Quyết định số 72-QĐ/UBKTTU gồm: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Lê Quang Vũ (KTV), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: tại Huyện ủy Đồng Phú.
 

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                                                              
- Các Phòng nghiệp vụ;                                                              
- Lái xe;
- Lưu CQUBKT TU.

 
            
               ỦY VIÊN UBKT PHỤ TRÁCH

                     

                                              
                           Nguyễn Thị Loan
 
 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                               Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2018
                 *
LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 38, từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2018)
-----
Thứ hai (17/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c  Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.
Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh. 
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện Chơn Thành; thăm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex – Bình Phước; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại huyện Chơn Thành.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (TPNV1 CQ UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV) công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
Địa điểm: tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ ba  (18/9):
Sáng:    - 07 giờ 30 - 08 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2018.
Nội dung: Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 - 09 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2018
Nội dung: Tổ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thông qua Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Địa điểm: Tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mời dự: Các đ/c Trưởng các phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ (19/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) công tác cùng Đoàn kiểm tra số 963-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Thời gian: cả ngày.
Địa điểm: tại Lộc Ninh.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND Thị xã Phước Long.
Địa điểm: Tại huyện Phước Long.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 14 giờ 00: Đ/c Phí Quang Hường (UV UBKTTU), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV CQUBKTTU) công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
Địa điểm: tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Thứ năm (20/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2018.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU) dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 837/CT/BTL của Tư lệnh Quân khu và Hướng dẫn số 7678/HD-BTM của Bộ Tham mưu quân khu.
Địa điểm: Tại Hội trường B, Bộ CHQS tỉnh.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU, Phó Đoàn kiểm tra 964) chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
Thành phần cùng dự: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU), Đ/c Bùi Thị Giang (TPNV2 CQ UBKTTU).
- 13 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của Thị xã Đồng Xoài trên địa bàn thị xã Đồng Xoài; làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại thị xã Đồng Xoài.
Thứ sáu (21/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (PCN UBKTTU) dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Mạnh Cường (UV UBKTTU, Trưởng Đoàn kiểm tra 72) làm việc với BTV huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần: Theo Quyết định số 72-QĐ/UBKTTU gồm: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Lê Quang Vũ (KTV), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: tại Huyện ủy Đồng Phú.
 

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                                                              
- Các Phòng nghiệp vụ;                                                              
- Lái xe;
- Lưu CQUBKT TU.

 
            
               ỦY VIÊN UBKT PHỤ TRÁCH

                     

                                              
                           Nguyễn Thị Loan
 
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây