Lịch UBND tỉnh tuần thứ 13/2019

Lịch UBND tỉnh tuần thứ 13/2019

Số kí hiệu VB726
Ngày ban hành 22/03/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                              Bình Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 23/3/2020  đến ngày 27/3/2020)

CHỦ NHẬT (ngày 22/3):
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020); sau Lễ dâng hương, đi thăm và kiểm tra Khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại khu vực Tà Thiết.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; VPUB: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Khu Di tích lịch sử Tà Thiết.
THỨ HAI (ngày 23/3):
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 06 giờ 00: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020).
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- 07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ mười một (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: LĐVP, các Phòng.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 14 giờ 00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 13/2020.
Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Huỳnh Anh Minh; Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm PVHCC).
- 15 giờ 00: Nghe Đoàn Thanh tra số 2842 báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH TMDV Phước Sơn.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Thành viên Đoàn Thanh tra số 2842, đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 24/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 19 (Hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh; điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố và tương đương).
Thành phần: Theo Công văn số 3689-CV/TU ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy (Chủ tịch UBND tỉnh dự) và Phòng họp G, UBND tỉnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự).
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét phương án điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn 2.
Thành phần: Lãnh đạo Sở: Xây dựng (chuẩn bị nội dung), Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Đồng Xoài; Liên danh Công ty CP Phúc An Khang BP - Licogi 13 - Trung Chính (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: LĐVP, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Thông qua Đề án sử dụng, quản lý và vận hành Tòa nhà Ký túc xá Trường Chính trị (Trường Chính trị chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trường Chính trị tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền ông Lâm Văn Đạt - PGĐ Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất các dự án: (1) Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú để đầu tư hạ tầng KCN Nam Đồng Phú; (2) Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn từ Đồng Xoài đi Phước Long - thuộc xã Thuận Lợi, Thuận Phú; (3) Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 519 (do UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư); (4) Công ty CP ĐTXD cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu; (5) Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước để xây dựng Khu dân cư ấp 1, xã Minh Thành; (6) khu tái định cư thuộc dụ án Khu đô thị - Công viên trung tâm Đồng Xoài; (7) Công ty CP Thủy điện Thác Mơ để xây dựng văn phòng làm việc và cư xá cho cán bộ công nhân viên.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Phạm Văn Liêm - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Đồng Phú (nội dung 1, 2, 3), UBND huyện Chơn Thành (nội dung 4, 5), UBND thành phố Đồng Xoài (nội dung 6, 7); thành viên Tổ giúp việc (giao Sở Tài chính mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 25/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn  năm 2019 (các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh).
Điểm cầu tỉnh (Phòng họp G, UBND tỉnh):
Kính mời dự: Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lê Thị Xuân Trang - Phó Ban Chỉ đạo; Thường trực Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội; Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và  truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Dân tộc, Cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo; VPUB: LĐVP, Phòng KGVX.
Điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố (Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố):
Mời dự: Các thành phần theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh (UBND các huyện mời và bố trí thành phần).
Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 tại các điểm cầu (lưu ý các đơn vị thực hiện test đường truyền vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/3/2020).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ thu hồi đất giao sai đối tượng để triển khai thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ (Theo quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh - Giao ông Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự họp Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước (Trường Cao đẳng Bình Phước chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bình Phước và các bộ phận có liên quan (Trường Cao đẳng Bình Phước bố trí); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 0 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 26/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 08/2020, nội dung:
- 08 giờ 00: Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ Quý II/2020, các kiến nghị, đề xuất.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính.
- 09 giờ 00: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ Quý II/2020; các kiến nghị, đề xuất.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính.
- 10 giờ 00: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nội dung: Thông qua kịch bản điều hành kinh tế xã hội đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục hp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 08/2020, nội dung: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: (1) Kế hoạch công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ; (2) Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự vá báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tình ủy.
THỨ SÁU (ngày 27/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về việc giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2019.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; VPUB: LĐVP, các Phòng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Lễ khởi công xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                    (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNGPhạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây