Lịch UBND tỉnh tuần thứ 49/2019

Lịch UBND tỉnh tuần thứ 49

Số kí hiệu VB635
Ngày ban hành 01/12/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                               Bình Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

THỨ BẢY (ngày 30/11)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ủy quyền lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Lễ khai mạc Cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 (phòng KGVX chuẩn bị).
Thành phần: Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh tuần 48/2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố Đồng Xoài.
CHỦ NHẬT (ngày 01/12)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự trận chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019.
Thành phần: Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh tuần 48/2019.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 02/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 05/12/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Xây dựng về đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Chơn Thành. (đến hết ngày 03/12/2019)
Cùng đi: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp Nagecco (UBND huyện Chơn Thành mời).
Địa điểm: Trụ sở Bộ Xây dựng.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Họp Ban Chỉ đạo hoạt động Điệp báo chiến dịch Quân khu năm 2019 (phiên mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng Hội nghị trực tuyến Quân khu.
THỨ BA (ngày 03/12)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tiếp Đoàn công tác của Tổng cục chính trị đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước (cả ngày).
Cùng dự: Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố: Đồng Xoài, Đồng Phú, Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh.
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp: Dự lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
THỨ TƯ (ngày 04/12)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Họp giải quyết đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Phú - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bình Phước (Tổ xác minh 960/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu).
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, VPUB: PVCP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
- 09 giờ 00: Họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Huyền Thùy - địa chỉ phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Đồng Phú, UBND xã Tân Phước (giao UBND huyện Đồng Phú mời), VPUB: PVCP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên 36/2019.
(1) Hội đồng nhân dân Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp HĐND cuối năm và UBND tỉnh báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (theo Công văn số 3379-CV/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Mời dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế.
(2) Thông qua Bảng giá đất 05 năm 2020 - 2024 (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế.
(3) UBND tỉnh Báo cáo Công văn số 74-BC-BCS ngày 05/11/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Công văn số 3032/UBND-NC ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh (Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo)
Mời dự: Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự: Dự Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng Khối Quân sự địa phương Quân khu 7 năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam Tà Thiết.
THỨ NĂM (ngày 05/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Nội vụ: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2019 (phòng KGVX chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Công tác PCI ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá - Tổ phó Thường trực: Chủ trì kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh theo Kế hoạch số 234/KH-TCT ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Công tác PCI ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá - Tổ phó Thường trực: Chủ trì kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh theo Kế hoạch số 234/KH-TCT ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
THỨ SÁU (ngày 06/12)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên 22 năm 2019, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ, việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
(2) UBND tỉnh báo cáo: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (theo Công văn 3379-CV/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Mời dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế.
                 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tại Nha Trang dự Hội nghị quốc tế ngành CSXK và Họp mặt Doanh nhân Cao su Việt Nam. (theo thư mời của Hiệp hội Cao su Việt Nam và Tập đoàn Cao su Việt Nam)
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị Champa Island - Nha Trang (Số 304 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang)
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Tỉnh đoàn: Dự Lễ khai mạc Hội diễn văn nghệ “Mãi mãi tuổi xanh” lần thứ VIII, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 07/12)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Tỉnh đoàn: Dự đêm chung kết trao giải Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc Cách mạng, Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ” và tuyên dương đảng viên trẻ, nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                            (Lịch này thay thư mời)
 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập134
  • Hôm nay6,237
  • Tháng hiện tại165,288
  • Tổng lượt truy cập6,696,894
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây