Lịch UBND tuần 38/2019

Lịch UBND tuần 38

Số kí hiệu VB558
Ngày ban hành 15/09/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 13 tháng 9 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

CHỦ NHẬT (ngày 15/9):
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 16/9/2019 - theo Chương trình riêng).
THỨ HAI (ngày 16/9):
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tình hình hoạt động của Công ty, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Cùng dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ đầu tư phát triển.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Cầu Bông Đình Thần Tân Khai năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 tại Đình Thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Xem xét phương án thanh toán và một số nội dung có liên quan đến dự án BT đường Minh Hưng – Đồng Nơ (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Tài nguyên và và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục thuế, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Chơn Thành, Công ty CP SX-XD-TM&NN Hải Vương (Sở GTVT mời); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND huyện Hớn Quản.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ: Dự Hội nghị về công tác hỗ trợ do Bộ Ngoại giao tổ chức (đến hết ngày 17/9/2019).
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 ngày 16/9/2019 tại Hội trường UBND tỉnh Đồng Tháp.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất đối với các nội dung sau:
- Thẩm định giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài.
- Thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Nông nghiệp Hữu Phước.
Mời dự: Gồm các ông, bà: Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Lê Văn Hảo - TP P QL Giá – CS - Sở Tài chính, Diệp Trường Vũ - Phó CCT Chi cục QLĐĐ - Sở TN&MT, Hoàng Văn Hải - PTP. Phòng Đăng ký HKD - Cục Thuế, Lê Văn Thái - PTP.P QL Giá – CS - Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương, CV Chi cục QLĐĐ, Sở TN&MT; Lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú; Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài, VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 17/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp TTTU phiên thứ 27/2019, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo công tác cán bộ.
(2) Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2019.
(3) Tổ trưởng Tổ rà soát tham mưu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; các thành phần khác theo Lịch TTTU tuần thứ 38.
(4) Tổ trưởng Tổ rà soát tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài: Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
(5) Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 và những kiến nghị, đề xuất (Quỹ Đầu tư Phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các ông/bà: Võ Thị Anh Đào - GĐ Quỹ Đầu tư phát triển, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Trương Quang Dũng - GĐ Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Bình Phước, Phạm Thị Ánh Hoa - CVP UBND tỉnh; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình đầu năm học mới và triển khai thực hiện Kết luận số 342-KL/TU ngày 30/8/2019 và Thông báo số 3025-TB/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 (do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp TTTU phiên thứ 27/2019, nội dung: UBND tỉnh báo cáo:
(1) Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và năm 2020; dự kiến các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế.
(2) Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
(3) Tình hình thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của UBKTTW,Thanh tra Chính phủ về các dự án trên địa bàn tỉnh (Các đơn vị cùng dự chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.
(4) Tình hình hoạt động của các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh.
(5) Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020 (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế.
(6) Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(7) Tiến độ thực hiện chương trình làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1.000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, Tỉnh uỷ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Lễ công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Hội trường Nhà khách 99, Bộ Tư lệnh Thủ đô (99 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
THỨ TƯ (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 16 năm 2019, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Báo cáo: công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ,  công tác quy hoạch.
(2) Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2020, dự kiến các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; việc chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17/2019.
Mời dự: Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh.
(3) UBND tỉnh báo cáo:
- Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu nông nghiệp công nghệ cao (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 16 năm 2019, nội dung: UBND tỉnh báo cáo:
(1) Tình hình quy hoạch sân golf tại huyện Chơn Thành (Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
(2) Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020 (Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế.
(3) Phương án sáp nhập các quỹ có tính chất đầu tư (Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển.
(4) Nghị quyết phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Họp Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả xác minh giải quyết nội dung khiếu nại của ông Võ Châu ngụ tại thôn Đăk Khâu, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (ủy quyền cho ông Lê Trọng Hiền) khiếu nại quyết định giải quyết của UBND thị xã Phước Long và đề nghị trả lại thửa đất cũ hoặc xem xét đền bùcho gia đình ông.
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thị xã Phước Long (giao UBND thị xã Phước Long mời UBND phường Thác Mơ) LĐVP: PCVP Phan Xuân Linh và Ban Tiếp công dân tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu và nội dung báo cáo).
- 15 giờ 30: Họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát đơn khiếu nại của ông Lê Văn Triệu ngụ tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đề nghị được cấp GCNQSD đất đối với diện tích 990 m2 đất UBND tỉnh giao UBND huyện Chơn Thành quản lý.
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Chơn Thành (giao UBND huyện Chơn Thành mời UBND thị trấn Chơn Thành), LĐVP: PCVP Phan Xuân Linh và Ban Tiếp công dân tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu và nội dung báo cáo).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đồng Xoài (Sở Xây dựng và UBND thành phố Đồng Xoài gửi tài liệu trước cho các thành viên dự họp để nghiên cứu và mang theo khi tham dự cuộc họp).
Mời dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng (chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), TN&MT, KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT, Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viễn thông Bình Phước, Công ty CTN Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: phòng KT.
- 09 giờ 30: Thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Chơn Thành (UBND huyện Chơn Thành gửi tài liệu trước cho các thành viên dự họp để nghiên cứu và mang theo khi tham dự cuộc họp).
Mời dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT, Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, Viễn thông Bình Phước, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Chơn Thành (chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Công ty CP PTHTKT Becamex - Bình Phước (UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: phòng KT.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp giao ban chuyên đề giải ngân vốn XDCB (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh: Chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, nội dung: Xét khen cao.
Mời dự: Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh mời); VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Thành viên Tổ theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH,
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2014 - 2019.
Kính mời dự: Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh (giao Công an tỉnh mời).
Mời dự: Theo Kế hoạch 196/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND, bao gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh: Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở Y tế, PGĐ Công an tỉnh phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, PGĐ Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng PT TDBVANTQ, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, PGĐ phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch, PGĐ phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài PTTH Bình Phước, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở GTVT, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Phước và Lãnh đạo các ngân hàng thuộc quyền quản lý (giao Ngân hàng Nhà nước mời), Cục trưởng Cục Hải quan, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); Hiệu trưởng các  trường học thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh (Giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời); thành phần các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng (Giao Công an tỉnh mời); Thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh (Có thư mời riêng); Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; VPUB: LĐVP, phòng TH,
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Giao lưu, học tập kinh nghiệm với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Đồng Tháp (đến hết ngày 21/9).
Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Xuân Linh
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Họp giải quyết vướng mắc kết quả bán đấu giá tài sản của Quỹ An sinh xã hội của ông Trần Văn Hiền (Quỹ An sinh xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh; ông Trần Văn Hiền (Quỹ ASXH mời); VPUB: phòng KT.
- 10 giờ 00: Làm việc với Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào về thực hiện một số dự án của Công ty.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Công ty TNHH Địa ốc Hoa Đào (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 21/9):
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm 2019.
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 21/9/2019 tại Hội trường Sealinks City (km9, Nguyễn Thông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                  (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay4,597
  • Tháng hiện tại28,632
  • Tổng lượt truy cập7,900,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây