Lịch UBND tuần thứ 13/2018

Lịch UBND tuần thứ 13

Số kí hiệu VB872
Ngày ban hành 24/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/03/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                   Bình Phước, ngày  23  tháng 3  năm 2018
 

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018)
 
CHỦ NHẬT (ngày 25/3)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Bí thư Tỉnh đoàn: Dự ngày hội “Thanh thiếu nhi vui khỏe” tỉnh Bình Phước lần thứ IX năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
THỨ HAI (ngày 26/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Hội ý tuần.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm: TH, KT, KGVX, NC, TCD, TH-CB).
- 08 giờ 30: Họp xem xét bố trí nguồn vốn và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú (Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Trưởng Đoàn kiểm tra ủy quyền PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Song Đoàn - Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Chủ trì, họp Công bố Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thành viên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh quý I/2018.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ lấy lửa truyền thống Đại hội TDTT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 27/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT (Đoàn tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy lúc 07 giờ 00 để cùng đi).
- 08 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018; công tác giải tỏa, đền bù dự án đường Đồng Phú - Bình Dương; dự án mở rộng đường ĐT 741.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.      
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra tỉnh và các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Công văn số 653/UBND-NC ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, 03 Ban QLDA đầu tư xây dựng, UBND các huyện, thị xã; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD, phòng NC, KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1/2018.
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc (gồm các ông, bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Khắc Nguyên - PCT Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - TP Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN; Phạm Thị Hồng Vân - PTP QLKH Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - TP. Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT; Nguyễn Vũ Quế - PTP. Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Đinh Công Cương - Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); Các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 52/KH-HĐGDQPAN ngày 13/3/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh; Ban QLRPH Lộc Ninh, UBND xã Lộc Thạnh (UBND huyện Lộc Ninh mời), đơn vị thi công (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Khu Di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy thị xã Đồng Xoài về tình hình kinh tế xã hội quý I/2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Thị ủy Đồng Xoài.
 3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 45 tại Sân vận động tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Thông qua quy định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu, các đề án khi giao MTTQ và các đoàn thể, các hội đặc thù thực hiện (Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng NC, TH.
- 08 giờ 00: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới quý I/2018 (Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định 1098/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh; 03 Ban QLDA đầu tư xây dựng; lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT/phòng Kinh tế, phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã và 09 xã phấn đấu về đích năm 2018 (UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể quý I/2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên lưu vực Sông Đồng Nai giáp ranh giữa 2 tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Đăng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo 24 và theo Kế hoạch số 42/KH-BCĐ24 ngày 05/3/2018 của Ban Chỉ đạo 24; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng giao ban, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ: tiếp Đoàn Tòa án các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia  đến chào xã giao nhân dịp các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa TAND tỉnh và Tòa án các tỉnh giáp biên thuộc Vương Quốc Campuchia.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng VIP, Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, quý I/2018 và những kiến nghị đề xuất; sử dụng nguồn vượt thu từ bán đấu giá QSDĐ dự án TTHC và khu đô thị mới thị xã Phước Long.
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Thị ủy Bình Long.
THỨ NĂM (ngày 29/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 9/2018, nội dung:
- Văn phòng Tỉnh uỷ:
 (1) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018.
Mời dự: Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
(2) Thông qua dự thảo Đề án của Văn phòng Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng – khoá XII.
- UBND tỉnh thông qua:
 (1) Chủ trương về Đề án thực hiện chương trình nhà ở cho đồng bào nghèo (Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
 (2) Quy định khoán kinh phí hoạt động cho từng cơ quan, công tác phí cho từng cán bộ, công chức (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(3) Quy định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu, các đề án khi giao MTTQ và các đoàn thể, các hội đặc thù thực hiện (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2018 cụm thi đua các huyện, thị xã.
Cùng dự: Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện thị xã (trừ huyện Chơn Thành); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I/2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 9/2018, nội dung: UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo: công tác đền bù, giải tỏa các dự án (những khó khăn, vướng mắc về các chính sách liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù); các dự án cấp đất tái định cư đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các BQLDA và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc 03 Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
- 16 giờ 00: làm việc với Công ty Hải Vương.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 30/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Bình Phước và các bộ phận có liên quan; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 451/VPUBND-KT ngày 06/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các thành viên); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Khối thi đua số 6.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Thường trực Ban TĐKT tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua số 3.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh.
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6, Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển CLV 10 và Diễn đàn Thượng định kinh doanh GMS.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
5. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì Hội nghị CBCC Văn phòng UBND tỉnh.
Mời dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 tại Nhà tập Thể dục thể thao đa năng tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                           
                                                                                               
 
 
 
                                                                                   Phạm Thị Ánh Hoa          

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay6,679
  • Tháng hiện tại120,099
  • Tổng lượt truy cập8,292,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây