Lịch UBND tuần thứ 13/2019

Lịch UBND tuần thứ 13

Số kí hiệu VB395
Ngày ban hành 21/03/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày  22  tháng 3  năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2018)

THỨ BẢY (ngày 23/3)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Campuchia (đến hết ngày 26/3/2019).
THỨ HAI (ngày 25/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 13/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
- 08 giờ 30: họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đường ĐT.741 đoạn Đồng Xoài - Bàu Trư (Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Xây lắp Miền Nam chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Xây lắp Miền Nam (Quỹ Đầu tư phát triển mời); VPUB: LĐVP, phòng: TH, KT.
- 09 giờ 30: Thông qua phương án quy hoạch khu cơ quan phía Bắc phường Tân Phú (khu đất thu hồi của dự án Trường đại học Á Châu) (giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Khối vận thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo:
(1) Kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của TTTU, UBND tỉnh liên quan đến 02 dự án Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát;
(2) Hiện trạng các công trình xử lý nước thải và đề xuất, kiến nghị áp dụng tiêu chuẩn xả thải của 12 nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh;
(3) Việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước quản lý, giao lại UBND huyện Đồng Phú quản lý để xét cấp giấy CNQSD đất cho người dân tại Khu ĐT - DV - CN Đồng Phú;
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy;
Mời dự: Thành viên Tổ theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT; đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; đại diện các Công ty chế biến mủ cao su và chuyên gia môi trường (giao Sở TN&MT mời); VPUB: LĐVP, phòng: KT, TH,
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 600 giường (Giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước chuẩn bị nội dung và mời Đơn vị thi công tham dự).
Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Võ Sá - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế, Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính, Võ Tất Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Dương Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Phan Xuân Linh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phòng: KG-VX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Văn phòng Ban Chỉ huy công trường nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh.
THỨ BA (ngày 26/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy, nội dung:
(1) Làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về công tác cán bộ;
(2) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;
(3) UBND tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo); dự thảo Kế hoạch “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ” (BCH Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét, xử lý các vướng mắc còn lại để thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2019 (các đơn vị chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét điều chỉnh một số quy hoạch thuộc thành phố Đồng Xoài, gồm: xây dựng Thư viện tỉnh, Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh, Điều chỉnh quy hoạch khu đất dự trữ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 (giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2017 tại tỉnh Bình Phước (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
14 giờ 00: Họp xử lý đơn của bà Trần Thị Liễu ngụ tại tổ 3, khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời); VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
15 giờ 00: Nghe Trưởng Ban Dân tộc báo cáo Kế hoạch và công tác đảm bảo tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019.
Mời dự: Trưởng Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; VPUB: Phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần VI năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00 tại Quảng trường tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 27/3)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới, đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Binh chủng Hải quân (Theo Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ Sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, kết quả thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Trung tâm Phục vụ hành chính công; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Sở TN&MT.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.
Kính mời dự: Đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, BTT UBMTTQVN tỉnh.
Mời dự: Theo Thư mời số 655/TM-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 tại Sở Chỉ huy thống nhất và Hội trường B Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (theo Chương trình riêng, đến hết ngày 29/3/2019)
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội dự Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28/3/2019 tại Crystal Ballroom, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Hà Nội.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha về Phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước mưa từ bãi chứa gỗ nguyên liệu của Công ty tại KCN Minh Hưng III.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban QL KKT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Chơn Thành; Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha, Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long (giao Ban QL KKT mời 02 doanh nghiệp); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khánh thành Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Trung tâm hành chính thị xã Phước Long.
THỨ NĂM (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Hội nghị trao đổi tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2019.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khu Di tích lịch sử Mộ tập thể 3.000 người, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ủy quyền ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với một số hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và các hồ sơ mới tiếp nhận Quý I/2019.
Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước (gồm các ông, bà: Phan Thị Phấn - PGĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở KH&CN; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT; Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh; Phạm Kim Trọng - PCT Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Lê Hữu Hoà - Phó Chánh Văn phòng - Sở KH&CN; Cao Thị Nguyệt Nga - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng UBND tỉnh); Phạm Thị Hồng Vân - Chuyên viên Sở KH&CN; Dương Hồng Nhung - PTP Thanh tra và Khảo thí, Sở GD&ĐT; Trần Trung Thành - Chuyên viên Sở KH&CN; Lê Thị Hương Bình - Chuyên viên Sở KH&CN; Bùi Thanh Liêm - Chuyên viên Sở KH&CN); các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp Sở KH&CN.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Quảng Ninh cùng Đoàn Công tác của Tỉnh ủy (đến hết ngày 30/3/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2019.
Mời dự: Các đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 29/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
08 giờ 00: Thông qua dự thảo Quyết định quy định hạn mức đất và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Kính mời dự: Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, Phòng KT.
10 giờ 30: Họp xem xét, giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Công ty Lợi Tường và Công ty Thế Kỷ (giao Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND huyện Hớn Quản; VPUB: LĐVP, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tại thị xã Phước Long.
CHIỀU:
1. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Chủ trì Hội nghị CBCC năm 2019.
Thành phần: Toàn thể CBCC, VC và nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                               Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay8,214
  • Tháng hiện tại8,214
  • Tổng lượt truy cập7,880,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây