Lịch UBND tuần thứ 16/2019

Lịch UBND tuần thứ 16

Số kí hiệu VB414
Ngày ban hành 14/04/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

CHỦ NHẬT (ngày 14/4)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00 tại UBND huyện Phú Riềng.
THỨ HAI (ngày 15/4)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
THỨ BA (ngày 16/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (theo Chương trình riêng - Sở Ngoại vụ chuẩn bị).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Văn phòng BCH PCTT và TKCN chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh gồm các ông bà: Phạm Khắc Toán - PCHT Bộ CHQS tỉnh, Bùi Minh Soái - PCHT BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Vương Đức Lâm - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hiếu           - PGĐ Sở Công Thương; Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trương Đình Vũ - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, Trần Thế Anh - PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Võ Tất Dũng - PGĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Văn Ngọc - PGĐ Sở Giao thông vận tải, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Phạm Thị Mai Hương - PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trần Xuân Huệ - PCCT Chi cục Kiểm lâm, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài Phát thanh - Truyền hình, Đặng Xuân Trường - PGĐ Điện lực Bình Phước, Nguyễn Hải Sơn - GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Lã Thị Thu Hương - PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Nguyễn Văn Nhãn - PCT Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nguyễn Thị Hằng Nga - PCT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân, Mai Xuân Tuân - PBT Tỉnh Đoàn; Đại diện lãnh đạo: Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước, Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước; Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố (UBND các huyện, thị xã, thành phố mời); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) và Kế hoạch 2 năm (2019-2020) của Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Y tế tổ chức.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà khách T78 (145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện “năm dân vận chính quyền 2018” triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Mời dự: Theo Kế hoạch số 14-KH/BCS ngày 18/3/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Công văn số 934/UBND-NC ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh (các huyện, thị xã, thành phố họp tại phòng họp trực tuyến của các địa phương).
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 17/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp UBND tỉnh, nội dung:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn, kế hoạch xóa 1.000 hộ nghèo DTTS, xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng nông thôn mới từ nguồn vượt thu ngân sách 2018 (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung).
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019 (Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới chuẩn bị nội dung).
- Công bố chỉ số CCHC năm 2019 và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, các phòng: TH, KT, NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.
Thành phần: Theo Lịch làm việc của Thường trực và BTV Tỉnh ủy tuần 16/2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh uỷ.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Nội vụ: Họp Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên và sơ tuyển thi nâng ngạch Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Thành viên Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên và sơ tuyển thi nâng ngạch Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Nội vụ.
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu (iOCOP) và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Lễ khai mạc Hội chợ vào lúc 08 giờ 00 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn; Diễn đàn vào lúc 09 giờ 00 tại Khách sạn Adora Premium (803 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).
 • Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toán, an ninh mạng Việt Nam 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
 • Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Báo cáo chuyên đề “Tình hình kinh tế - Xã hội của tỉnh và những định hướng, giải pháp phát triển đến năm 2020” lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp xem xét nội dung thực hiện, tính hiệu quả và nguồn kinh phí thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và khai thác dữ liệu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm”.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở Nông nghiệp &PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Lê Văn Duyệt  - PTP.QLKH, Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh; VPUB: phòng KGVX;
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đảm bảo các điều kiện để Trung tâm Chữa bệnh Lao động - Xã hội hoạt động hiệu quả nhất (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 18/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 10/2019 (cả ngày), nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
- UBND tỉnh báo cáo:
(1) Kết quả khắc phục các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, kết luận của UBKTTW (Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(2) Kết quả giải quyết các kiến nghị của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ 3 tháng đầu năm 2019 (Chánh Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(3) Kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2019 (Các sở, ngành, địa phương khẩn trương báo cáo theo Công văn số 898/UBND-TH ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cùng dự và báo cáo).
(4)  Đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018; phân tích nguyên nhân, hạn chế các chỉ số đạt thứ hạng thấp; giải pháp khắc phục trong năm 2019 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(5) Xin chủ trương giao hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ đối với cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
 (6) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; các hạng mục đầu tư và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo năm 2019 (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(7) Tình hình quy hoạch, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai công tác quy hoạch khu liên hiệp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú - Đông Nam Bình Phước (theo Kết luận số 273-KL/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy) (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(8) Kết quả kiểm tra, rà soát các hợp đồng giao đất, cho thuê đất, khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(9) Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - CVP Điều phối CTMTQG Nông thôn mới chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
(10) Kiến nghị, đề xuất của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung và gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 16 giờ thứ ba, ngày 16/4/2019 (địa chỉ nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) để gửi các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ qua hệ thống phòng họp không giấy.
- Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo: Kết quả khắc phục các nội dung theo kết luận của UBKT Trung ương.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Đoàn khảo sát, tham vấn để xây dựng Nghị quyết phát triển ngành điều, Nghị quyết chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cả ngày).
Cùng đi: Các thành viên Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-ĐKS; các Doanh nghiệp và một số hộ chăn nuôi (Giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản; buổi chiều đi khảo sát thực tế.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Thành phần: Giao Sở Ngoại vụ mời; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác  của Navitas Group và Trường Eynesbury đến tìm hiểu nhu cầu du học và khả năng hợp tác đào tạo quốc tế của tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế: Dự Hội thảo giải pháp và đầu tư bền vững cho loại trừ sốt rét các tỉnh biên giới.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp y tế (Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Lãnh đạo và các đơn vị có liên quan thuộc Sở Y tế (do Sở Y tế bố trí); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 19/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (Theo Chương trình riêng - PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì Đoàn khảo sát, tham vấn để xây dựng Nghị quyết phát triển ngành điều, Nghị quyết chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cả ngày).
Cùng đi: Các thành viên Đoàn Khảo sát theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-ĐKS; các Doanh nghiệp và một số hộ chăn nuôi (Giao Sở Nông nghiệp và PTNT mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Lộc Ninh; buổi chiều đi khảo sát thực tế.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Thanh Lễ - Nha Bích, Chơn Thành (Sở NN&PTNT thông báo đến Công ty và chuẩn bị nội dung); thăm và làm việc khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex Bình Phước; khu công nghiệp Sikico, dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ; khu thương mại An Lộc và làm việc Công ty Hải Vương về tình hình triển khai khu nông nghiệp công nghệ cao, tiến độ triển khai việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc của Công ty Hải Vương; Ban Quản lý khu kinh tế thông báo nội dung, chương trình đoàn đến thăm, làm việc tại các khu  công nghiệp).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Thanh Lễ; địa điểm làm việc với Công ty Hải Vương tại Khách sạn An Lộc.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Khai mạc giải Vô địch các Câu lạc bộ Karate tỉnh Bình Phước năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trao Quyết định (1) Bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Trọng Trí - PGĐ Sở Tư pháp; (2) Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách điều hành đối với ông Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, ông Nguyễn Trọng Trí, ông Lê Đăng Nhật, ông Quách Ái Đức; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
    •                               TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                           Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm48
 • Hôm nay9,821
 • Tháng hiện tại321,287
 • Tổng lượt truy cập9,130,093
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây