Lịch UBND tuần thứ 17/2019

Lịch UBND tuần thứ 17

Số kí hiệu VB420
Ngày ban hành 19/04/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

THỨ HAI (ngày 22/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (cả ngày, theo Chương trình riêng).
Cùng đi: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh, PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện công trình xây dựng hàng rào hai bên đường từ ngã ba Đồng Tâm đến Cây xăng Ngọc Ánh thuộc địa bàn xã Lộc Thịnh, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.
Mời dự: Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Lê Hoàng Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh, Lê Văn Hảo - TP Giá - QLCS (Sở Tài chính), Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ (Sở TN&MT), Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT (Cục Thuế), Lê Văn Thái - PTP Giá - QLCS (Sở Tài chính), Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng QLĐĐ, CCQLĐĐ (Sở TN&MT); VPUB: phòng TH.
Thời gian, địađiểm: 09 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập (đến hết ngày 25/4/2019).
Thành phần: Theo Công văn số 128/UBND-KGVX ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh; VPUB: phòng KGVX.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và truyền thông, Sở VH-TT&DL, Sở Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Huyện ủy Lộc Ninh.
THỨ BA (ngày 23/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ khai trương cửa hàng may 10 của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Số 10 Lê Thị Riêng, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đ/c Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
- 14 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019; tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Bình Long.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Địa điểm: Thị ủy Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Tổ rà soát điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, rà soát phúc tra hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Kế hoạch 168-KH/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy; gặp một số hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều, chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
Cùng đi: Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN; đại diện lãnh đạo: Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Thành ủy Đồng Xoài.

THỨ TƯ (ngày 24/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 17/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
- 08 giờ 30: Xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài (các hạng mục có liên quan - Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 08 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, rà soát phúc tra hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Kế hoạch 168-KH/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy; kiểm tra chương trình định canh, định cư cho đồng bào dân tộc; gặp một số hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều, chăn nuôi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Cùng dự: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Ban Dân tộc.
- 09 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019
Cùng dự: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo:  Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc.
Địa điểm: Huyện ủy Bù Gia Mập.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội nghị đánh giá Chương trình khuyến công giai đoạn 2014 - 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Núi Bà Rá (Theo Chương trình riêng - PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra thực tế khu đất xây dựng nhà máy chế biến gỗ (có ngâm tẩm) của Công ty Cổ phần gỗ xuất khẩu Tâm Thành tại ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (theo Thông báo số 677/TB-VPUBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Tập trung tại Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú.
- 15 giờ 30: Kiểm tra khu đất dự kiến quy hoạch xây dựng trường học và tái định cư tại khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố Đồng Xoài.
THỨ NĂM (ngày 25/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 07 giờ 30: Nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo các nội dung theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP ngày 01/10/2018 của Thanh tra Chính phủ.
Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: các LĐVP và các phòng, ban: KT, NC, TH, BTCD.
- 08 giờ 30: Thông qua quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, Phòng: TH, KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh; một số dự án của tỉnh, của Thành phố trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; kiểm tra một số tuyến đường giao thông khu phố, ấp của Thành phố chuẩn (Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD tỉnh; đại diện UBND thành phố Đồng Xoài (Ban QLDA ĐTXD tỉnh phối hợp Thành ủy Đồng Xoài bố trí chương trình đoàn đi).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại thành phố Đồng Xoài.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sơ kết “Hội trại tòng quân” năm 2019.
Mời dự: Lãnh đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các đơn vị theo Thư mời của UBND tỉnh; VPUB: Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì Hội nghị trực tuyến sử dụng phần mềm để gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông LGSP của tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT và Văn thư các sở ban, ngành tỉnh; Viễn thông Bình Phước, Công ty NIQ (Sở Thông tin và Truyền thông mời) VPUB: Trung tâm THCB.
Lưu ý: Thành phần cấp huyện: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT và Văn thư các huyện, thị xã và thành phố họp tại phòng họp trực tuyến của các địa phương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh (đối với cấp tỉnh).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đường dây 220kV Lộc Ninh - Bình Long 2, tiến độ thực hiện Cảng ICD và các dự án tại Tà Thiết (Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Lộc Ninh, Công ty Hưng Hải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và 02 Đồn Biên phòng, UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long; Công ty Hưng Hải (Văn phòng UBND tỉnh mời), Công ty Thành Lễ (Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: LĐVP, phòng: KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp giao ban chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 và quý I năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban KTNS HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, KBNN tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương và một số dự án trọng điểm về giao thông phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty BOT Đồng Phú - Bình Dương (Sở Giao thông vận tải mời), UBND huyện Đồng Phú; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và lễ tuyên dương thanh niên sống đẹp năm 2019 do BTV Tỉnh đoàn tổ chức. Địa điểm: Tại Khu đô thị Cát Tường, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài.
THỨ SÁU (ngày 26/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 15: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh; CVP UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, TP. Tổng hợp VP. UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Sở Tư pháp báo cáo xem xét việc xử lý kỷ luật công chức.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh (Sở Tư pháp mời); VPUB: phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 08 giờ 30: dự Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp B, HĐND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng – Tổ trưởng Tổ PCI tỉnh: Chủ trì Họp Tổ PCI đánh giá, phân tích kết quả chỉ số PCI năm 2018 .
Mời dự: Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 2545/QĐ-TCT ngày 13/10/2017 của Tổ công tác); VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp giao ban Khối kinh tế đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019 (các đơn vị trong khối chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thuộc Khối kinh tế; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐKH&CN ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Văn Duyệt  - PTP.QLKH, Sở KH&CN, các Nhà khoa học (giao Sở KHCN mời); VPUB: phòng KGVX.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 00: Nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc quyết toán hạng mục phát sinh duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông thuộc dự án BOT QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH, KT.
- 14 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả bán đấu giá dự án cáp treo Bà Rá (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
- 15 giờ 30: Nghe báo cáo những tồn tại, vướng mắc trong việc bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước sang Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp triển khai kế hoạch thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, NN&PTNT, Y tế, VH-TT&DL; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự bàn giao công tác của Giám đốc Sở Y tế.
Cùng dự: Lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Y tế.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                                TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                    (ĐÃ KÝ)                           


                                                                              Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây