Lịch UBND tuần thứ 19/2017

Lịch UBND tuần thứ 19

Số kí hiệu VB554
Ngày ban hành 06/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                                                              Bình Phước, ngày 05 tháng 5  năm 2017
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2017)
  
 
THỨ HAI (ngày 08/5)
SÁNG
 1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết (cả ngày).
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh; CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, PCVP Lê Đức Long, các Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 10/5)
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị liên tịch với Thường trực HĐND tỉnh, BTT UBMTTVN tỉnh về chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh. VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng TH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 09/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 7 giờ 30: Chủ trì họp xem xét bồi thường, hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Huệ thuộc dự án khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành NN&PTNT (BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, UBND và Hội đồng bồi thường, GPMB dự án khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành NN&PTNT thị xã Đồng Xoài; VPUB: Phòng KTN.
- 9 giờ 00: Nghe báo cáo bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc cho 37 hộ dân thuộc hạng mục ngập phát sinh lòng hồ và một số khó khăn trong việc thực hiện Dự án thủy lợi Phước Hòa (BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chuẩn  bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Hội đồng bồi thường dự án thủy lợi Phước Hòa, Đoàn khảo sát 1110 (giao BQLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT mời); đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, UBND huyện Chơn Thành, UBND thị xã Đồng Xoài, các xã có liên quan (giao UBND huyện Chơn Thành và UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác tỉnh Lâm Đồng, dự Hội thảo phân định vùng miền núi dân tộc và thiểu số; phân định xã, huyện, tỉnh miền núi vùng cao và thực hiện chính sách dân tộc (UB Dân tộc tổ chức) và tham gia nghiên cứu thực tế (đến hết tuần).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của TTTU với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Hà Nội
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành Điều Bình Phước 2017: Ủy quyền ông Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương - Phó Trưởng Ban Tổ chức chủ trì họp Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành Điều Bình Phước 2017 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Tổ chức (gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Đức Thanh - CT Hiệp hội Điều Việt Nam, Trần Thắng Phúc - GĐ Công an tỉnh, Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Phạm Thị Anh Thư - GĐ Sở Ngoại vụ, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Phụng - CT LM HTX tỉnh, Đào Thị Lanh - CT Hội Nông dân tỉnh, Đỗ Minh Trung - PGĐ Sở VH-TT&DL, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở KH&CN, Vương Đức Lâm - CT UBND thị xã Đồng Xoài, Nguyễn Đình Trường - PCVP Hiệp hội Điều Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Nga - CT Hội Điều Bình Phước, Vũ Duy Khiên - GĐ TT KC&TVPTCN Sở Công Thương, Lê Quang Luyến - CT Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX-TM Phúc An Bình Phước), các thành phần khác (giao Sở Công Thương mời); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp nghe BQL Khu kinh tế báo cáo việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh:
- Thứ tự ưu tiên các dự án cần thực hiện cưa cắt cao su trong năm 2017 (yêu cầu có danh mục cụ thể);
- Xem xét các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư;
- Tham mưu UBND tỉnh các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: BQL Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
THỨ TƯ (ngày 10/5)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác Singapore, dự Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Phước (đến hết tuần).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi làm việc của TTTU với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hà Nội.
THỨ NĂM (ngày 11/5)
SÁNG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh:
- Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi, khu giáo dục, công viên cây xanh và tái định cư tại chỗ, tọa lạc tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng;
- Thẩm định lại giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch dân cư trung tâm thị trấn Lộc Ninh (mới), huyện Lộc Ninh;
- Thẩm định giá đất của Công ty CP KCN cao su Bình Long
(Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, ông Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo BQL Khu kinh tế, lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đăng, Chơn Thành, Lộc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Liên - TP Giá - QLCS - Sở Tài chính, ông Nguyễn Công Thuận - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Phạm Quang Vinh - PTP Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế, ông Bùi Văn Tâm - PTP Phòng Giá - QLCS, Sở Tài chính, bà Tống Thị Minh Thương - PTP Phòng Định Giá đất - CCQLĐĐ, Sở TN&MT, ông Huỳnh Minh - CV Phòng TH-NV&DT, Cục Thuế; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp TTTU:
a) Ban TCTU báo cáo: Công tác cán bộ; sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/Tu ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016.
b) BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng (GĐ Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung, cùng dự, trực tiếp báo cáo);
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 12/5)
SÁNG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ của Tỉnh ủy.
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, BQL Khu kinh tế, Văn phòng Tỉnh ủy; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Tỉnh ủy.
CHIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Theo Công văn số 654/VPUBND-HCTC Văn phòng UBND tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                 (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay6,627
  • Tháng hiện tại120,047
  • Tổng lượt truy cập8,291,951
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây