Lịch UBND tuần thứ 22/2018

Lịch UBND tuần thứ 22

Số kí hiệu VB934
Ngày ban hành 25/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/05/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
                                                                                       Bình Phước, ngày  25  tháng 5  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018)
 
THỨ HAI (ngày 28/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 15/2018, nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII (Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thăm, chúc mừng và dự Đại lễ Phật đản năm 2018.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Văn phòng tạm của Ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh (Chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - 01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua: Kế hoạch, lộ trình nhất thể hoá, sáp nhập các chức danh cấp tỉnh; công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết quả xét thăng hạng viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.
- UBKT Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên của Sở Khoa học và Công nghệ.
- UBND tỉnh báo cáo: Tình hình giải quyết các vụ khiến kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy (Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất, cụ thể:  Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Trường Mẫu giáo Thanh Lương, thị xã Bình Long; dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã 3 Vườn Chuối (QL14) đến khu vực Trảng cỏ Bù Lạch, huyện Bù Đăng; dự án Trạm biến áp 110KV KCN Minh Hưng và đường dây đấu nối tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
 Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm các ông/bà: Lâm Văn Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Nguyễn Thị Thanh Liên - Sở Tài chính, Diệp Trường Vũ - Phó Chi cục trưởng CCQLĐĐ - Sở TN&MT, Phạm Quang Vinh - PTP. Phòng TH-NV&DT - Cục Thuế, Bùi Văn Tâm - PTP. Phòng Giá QLCS - Sở Tài chính, Tống Thị Minh Thương - PTP. Phòng Định giá đất - CCQLĐĐ - Sở TN&MT, Huỳnh Minh - CV. Phòng TH-NV&DT - Cục Thuế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Bình Long, Chơn Thành; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ công tác tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất sai chủ trương (thành lập theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) nghe các nhóm báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 93/KH-TCT ngày 20/4/2018 của Tổ công tác.
Mời dự: Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 29/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 16/2018, nội dung:
- Huyện ủy Phú Riềng báo cáo: Đồ án quy hoạch chung huyện Phú Riềng.
Mời dự: Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.
- UBND tỉnh báo cáo:
+ Báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc định giá đất; Dự án BOT đường ĐT741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chuẩn bị các nội dung trên để Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo).
+ Tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé,  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước (Lãnh đạo các Công ty, UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Lưu ý: Đối với Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé báo cáo rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Becamex - Bình Phước, số nợ của Quỹ ASXH đối với Công ty; đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước cần báo cáo rõ kết quả bán cổ phần; đối với UBND thị xã Bình Long báo cáo thực trạng Nhà máy nước Bình Long; đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước báo cáo việc thoái vốn tại Công ty).
+ Báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án của Công ty Hải Vương (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long.
+ Thông qua chủ trương xử lý các trường hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai (đất xâm canh trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ; các trường hợp hợp đồng giao khoán theo Nghị định 01/2005; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...) (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
+ Cho chủ trương chỉnh lý một đoạn địa giới hành chính mở rộng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Đại lễ Phật đản năm 2018 Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Chùa Phật Quốc Vạn Thành (KP Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long).
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì Hội nghị triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại.
Thành phần: Theo danh sách phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã; 111 người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 111 xã, phường, thị trấn (giao Sở Thông tin và truyền thông mời); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Tư pháp: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2018, nội dung:
- UBND tỉnh: (1)  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; dự kiến điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; (2) Chủ trương điều chỉnh quy mô dự án Khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập và Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Đồng Phú (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (3) Kiến nghị, đề xuất của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng dự và báo cáo).
- Văn phòng Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; (2) Tình hình quỹ ASXH của tỉnh; (3) Đề xuất, kiến nghị của các ngành.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Thị ủy Bình Long.
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thị ủy Bình Long: Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tổ chức Thị ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét việc thực hiện dự án đường tuần tra biên giới đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo những bất cập trong thiết kế cần điều chỉnh và những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp; VPUB: LĐVP, phòng KT, NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Lộc Ninh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ Công an tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Nhà khách Quốc Hội, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng.
THỨ TƯ (ngày 30/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Campuchia.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc, các Phó Giám đốc và Bộ phận tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
Thành phần: Các thành viên Tổ 7 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy (Theo Thư mời của UBKT Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án “Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015 - 2017; định hướng những năm tiếp theo”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế: Dự Hội nghị giao ban Cụm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại tầng 2, khách sạn Sunrise, số 81 đường Lê Hoàng Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với Sở Công Thương.
Thành phần: Các thành viên Tổ 4 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy, gồm các ông/bà: Nguyễn Phúc Hậu - PTB Tổ chức Tỉnh ủy, Giang Thị Phương Hạnh - PCNTT Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - CVP Tỉnh ủy, Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Ngọc Hiền - TP. QLCVVC Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lý - PTP TCCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Công Thương: Giám đốc, các Phó Giám đốc và Bộ phận tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp tục dự họp Tổ Kiểm tra, thẩm định Đề án theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy đối với các đơn vị: Huyện ủy Bù Đăng, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thành phần: Các thành viên Tổ 7 theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy (Theo Thư mời của UBKT Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 31/5)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên 1.
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với lãnh đạo Công ty JR Energy (ASIA) Co.,ltd  về đề xuất việc khảo sát và lập quy hoạch dự án điện gió tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phú Riềng; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Hội trại tòng quân năm 2018 do Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 Tổ chức.
Cùng dự: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành phần có liên quan; Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Quân khu 7.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ V, danh hiệu “Tuổi 18 tiêu biểu”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 3 rèn luyện” tỉnh Bình Phước năm 2018 (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế: Dự Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Bình Phước” năm 2018 do Liên đoàn Lao động tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nội dung:
- Dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ của Công ty Mỹ Lệ (TNHH) tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
- Dự án khu vui chơi văn hóa, thể thao thanh thiếu niên xã Đức Liễu của Công ty TNHH MTV Long Thuyền Tùng tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
- Dự án sản xuất Điều giống PN1 của Công ty TNHH MTV Điều Bình Phước tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.
- Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành của Công ty TNHH Một Thành viên Tân Khai.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, Chơn Thành; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Phú Quới - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Từ Phương Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế (Sở Nội vụ chuẩn bị).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; ông Nguyễn Phú Quới, ông Từ Phương Nam; VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Họp Chi bộ 1 định kỳ.
Mời dự: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 01/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt I/2018 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BHXH tỉnh, TP CVVC - Sở Nội vụ; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Lâm Mỹ Hoa theo Thông báo số 111/TB-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh (giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDLĐ-TVL Minh Lập (giao Sở Lao động và Thương binh xã hội mời), Sở Tư pháp, UBND huyện Chơn Thành, UBND xã Minh Lập (Giao UBND huyện Chơn Thành mời), Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 09 giờ 30: Họp tư vấn giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Thông và 44 hộ dân xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND xã Phước Minh (Giao UBND huyện Bù Gia Mập mời), Ban Tiếp công dân tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét khen thưởng cấp nhà nước đợt/2018.
Thành phần: Thành viên Hội đồng (giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh mời các thành viên); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                             TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                     
                                                                                     
 
 
 
                                                                                                Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay7,999
  • Tháng hiện tại7,999
  • Tổng lượt truy cập7,879,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây