Lịch UBND tuần thứ 25/2020

Lịch UBND tuần thứ 25/2020

Số kí hiệu VB795
Ngày ban hành 14/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                             Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 15/6/2020  đến ngày 19/6/2020)

THỨ HAI (ngày 15/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 00: Dự trao đổi đầu giờ của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
Cùng dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuần 25/2020.
­Thành phần: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, Phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm PVHCC).
- 09 giờ 30: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Cùng dự: Giám đốc Sở Nội vụ (chuẩn bị nội dung báo cáo); VPUB: Phạm Thị Ánh Hoa - Chánh Văn phòng, Nguyễn Tín Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng, Phòng NC.                                               
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Đi công tác Hà Nội cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với VNPT và Bộ Thông tin và Truyền thông (đến hết ngày 17/6).
Cùng đi: Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc VNPT Bình Phước, VUPB: Nguyễn Tín Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng, Phòng KG-VX.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 17/6/2020).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh (86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Giám đốc Sở Nội vụ: chủ trì họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt III/2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bào hiểm xã hội tỉnh; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 16/6)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Khảo sát tuyến đường ĐT.753 kết nối sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Cùng đi: Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND huyện Đồng Phú. VPUB: LĐVP, P.KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung 08 giờ 00 tại Trụ sở UBND tỉnh để cùng đi. (Giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải bố trí xe).
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi - Ủy quyền ông Lâm Văn Đạt – PGĐ Sở Tài chính – PCT Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất chủ trì họp Hội đồng.
Thành phần: ông Phạm Văn Liêm – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên, ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thuế - thành viên, Lãnh đạo UBND: huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long, ông Lê Văn Thái – PTP phòng Quản lý GCS – Sở Tài chính – Tổ trưởng Tổ giúp việc. VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 17/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bộ Tài chính.
Cùng đi: Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Tín Nghĩa.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Trường Chinh đoan từ QL14 đến bệnh viện Hoàn Mỹ (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại điện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài; Công ty CP tập đoàn địa ốc Cát Tường, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang (giao Sở Xây dựng mởi). VPUB: LĐVP, phòng: KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Công bố, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ (UBND huyện Chơn Thành chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND huyện Chơn Thành, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị trấn Chơn Thành và bà Từ Thị Phe (UBND huyện Chơn Thành mời); VPUB: PCVP Nguyễn Gia Hòa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở Ban Tiếp Công dân huyện Chơn Thành.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 18/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Cao nghiệp Cao su Việt Nam theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo 967 và Tổ giúp việc; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (số 177 Hai Bà Trung, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động của ngành và xem xét giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc của sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cùng các đơn vị chuyên môn của Sở - giao Sở mời), Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KG-VX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Trần Thị Ánh Tuyết Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Thường trực Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh: Dự Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngà 29/9/2014 của Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Nhà khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 165 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Lãnh đạo Sở Công Thương: Dự diễn đàn Năng lượng sạch xu thế và thách thức do Bộ Công Thương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).
 • Lãnh đạo Sở Tài chính: Dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2020 (Phòng KT chuẩn bị).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025 - 21/6/2020); Sơ kết công tác hoạt động báo chí 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước mời; VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00 tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh: Họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung và mời thành phần cùng dự).
Thành phần: Thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh, gồm: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng TT-BC-XB, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT (Sở Thông tin và Truyền thông mời). VPUB: Phó CVP Phan Xuân Linh, Phòng KG-VX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 19/6)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự họp Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020  2025, cụ thể:
 • 09 giờ 00: Đảng bộ thị xã Bình Long.
 • 10 giờ 00: Đảng bộ huyện Hớn Quản.
Cùng dự: Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự họp Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020  2025, cụ thể:
 • 14 giờ 00: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
 • 15 giờ 00: Đảng bộ huyện Phú Riềng.
 • 16 giờ 00: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Cùng dự: Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BẢY (ngày 20/6)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự họp Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020  2025, cụ thể:
 • 08 giờ 00: Đảng bộ huyện Bù Đăng
 • 09 giờ 00: Đảng bộ huyện Chơn Thành.
 • 10 giờ 00: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Cùng dự: Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự họp Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020  2025, cụ thể:  
 • 14 giờ 00: Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
 • 15 giờ 00: Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
 • 16 giờ 00: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
Cùng dự: Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                           (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay15,863
 • Tháng hiện tại487,638
 • Tổng lượt truy cập9,721,443
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây