Lịch UBND tuần thứ 26/2017

Lịch UBND tuần thứ 26

Số kí hiệu VB601
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                              Bình Phước, ngày 23 tháng 6  năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2017)
 
 
THỨ BẢY (ngày 24/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội thi nghiệp vụ giỏi tín dụng chính sách xã hội tỉnh Bình Phước. VPUB: Phòng KGVX cùng dự. 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 
CHỦ NHẬT (ngày 25/6)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên đề “Bệnh tim mạch và bệnh lý nội tiết”. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Lầu 1, sảnh 3, KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 26/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 10 giờ 30: Làm việc với Tập đoàn Tata về đầu tự dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ.
Địa điểm: Coffee Lounge, KS Sofitel Saigon Plaza, số 17 Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh.
- 12 giờ 00: Dùng cơm thân mật với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh bàn phương hướng thúc đẩy thương mại.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ.
Địa điểm: Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, số 55 Nguyễn Đình Chiểu.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề cương Đề án và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của 33 địa phương từ Đà Nẵng trở vào về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2011-2016.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên: Sở Tài chính, Sở Nội vụ; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp xem xét tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh và những khó khăn, vướng mắc (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã có đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý (giao UBND các huyện, thị xã mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Chủ trì họp xem xét tiến độ thực hiện dự án đường Đồng Phú - Bình Dương (Sở GTVT, UBND huyện Đồng Phú, nhà đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tỉnh (Ban Chỉ đạo PPP) theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 (gồm các ông, bà: Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Minh Chiến - PCVP UBND tỉnh); UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, Công ty BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (giao Sở GTVT mời); VPUB: Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
- 15 giờ 00: Chủ trì họp xem xét dự án BOT điều chỉnh nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước, Viễn thông Bình Phước; VPUB: Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở LĐ-TB&XH.
THỨ BA (ngày 27/6)
SÁNG
1. UBND tỉnh họp:
- 7 giờ 30: Kiểm điểm tình hình điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Mời dự: Đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Ban TT UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL, 03 BQLDA chuyên ngành, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; VPUB: LĐVP, các Phòng: KT, NC, KGVX, TH, Ban TCD, Trung tâm HCC.  
- 9 giờ 30: Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm (Văn phòng Điều phối Chương trình chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời dự:
+ Đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Ban TT UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;
+ Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Quốc Bình - CHT BCHQS tỉnh, Nguyễn Thành Chương - GĐ Sở Nội vụ, lãnh đạo GĐ Sở VH-TT&DL, Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Huỳnh Thanh Dũng - GĐ Sở Xây dựng, Nguyễn Quốc Hiệp - GĐ Sở GTVT, Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở GD&ĐT, Vũ Sỹ Thắng - GĐ Sở TT&TT, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Ma Ly Phước - Trưởng Ban Dân tộc, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN tỉnh, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Văn Hiếu - PGĐ Sở Công Thương, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN, Trần Văn Phụng - CT LM HTX tỉnh, Phan Xuân Linh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Thị Hằng Nga - PCT TT Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân tỉnh, Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB TT Ban TGTU, Đoàn Như viên  - Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Lê Đức Hùng - PCT Hội CCB, Đỗ Đại Đồng - PCT UBMTTQVN tỉnh, Mạc Đình Huấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trịnh Thanh Tuệ - PTB DVTU, Dương Văn Mạnh - PGĐ Công an tỉnh, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH tỉnh, Kiều Hữu Quang - Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Võ Trọng Hòa - PGĐ CN NHCSXH tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã); VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Phòng KT;
- Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, Chủ tịch 12 xã phấn đấu về đích năm 2017 (giao UBND các huyện, thị xã mời).
Địa điểm: Phòng họp G.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Tọa đàm “Trò chơi chọi trâu trong tâm thức dân gian, thực trạng và xu hướng biến đổi trong đời sống hiện đại ở Hớn Quản”. VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường. VPUB: Phòng TH cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Sở Công Thương.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH dự lễ trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở LĐ-TB&XH.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời). 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Cùng đi: GĐ: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT; CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, BQL khu di tích Tà Thiết, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, BQLRPH Tà Thiết, UBND xã Lộc Thành (giao UBND huyện Lộc Ninh mời), các Đồn Biên phòng: Tà Pét, Tà Vát (giao BCH BĐBP tỉnh mời), Công ty cây xanh Công Minh và các nhà thầu thi công (giao Sở VH-TT&DL mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT, KGVX. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại BCH miền Tà Thiết.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 28/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, khu vực thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, khu vực thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, HĐND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra, xử lý việc thu hồi đất giao sai đối tượng tại huyện Bù Gia Mập (1,5 ngày).
Cùng đi: Tổ Công tác 179 của UBND tỉnh (gồm lãnh đạo và công chức các sở, ngành, địa phương: Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND thị xã Phước Long), BCH BĐBP tỉnh, BCHQS tỉnh, Công an tỉnh, VKSND và Ban CHQS huyện Bù Gia Mập (giao UBND huyện Bù Gia Mập mời), Viện KSND và Ban CHQS thị xã Phước Long (giao UBND thị xã Phước Long mời); Đồn Biên phòng 783, 779 (giao BCH BĐBP tỉnh mời), Công an - xã Đội xã Đắk Ơ, HTX Tân Phú  các tổ chức và cá nhân nhận khoán khác (giao UBND huyện Bù Gia Mập mời), Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD (tập trung tại UBND huyện Bù Gia Mập lúc 14 giờ 00).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Cục Thuế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban Chỉ đạo (các ông, bà: Trần Văn Hướng - Cục trưởng Cục Thuế, Võ Sá - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Đỗ Phước Hiệp - PGĐ KBNN Bình Phước, Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở TN&MT, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Bùi Xuân Thắng - PGĐ Công an tỉnh, Nguyễn Thị Hoa - PGĐ NHNN Chi nhánh Bình Phước, Nguyễn Quốc Dũng - PCT UBND huyện Phú Riềng, Nguyễn Xuân Hoan - PCT UBND huyện Bù Gia Mập, Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã Đồng Xoài, Nguyễn Văn Tặng - PCT UBND huyện Đồng Phú, Nguyễn Văn Lâm - PCT UBND huyện Hớn Quản, Vũ Hồng Dương - CT UBND thị xã Bình Long, Nguyễn Như Tuân - CT UBND huyện Chơn Thành, Nguyễn Gia Hòa - PCT UBND huyện Lộc Ninh, Hoàng Xuân Lương - PCT UBND thị xã Phước Long, Nguyễn Thanh Bình - CT UBND huyện Bù Đăng, Diệp Hoàng Thu - PCT UBND huyện Bù Đốp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Y tế.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Lãnh đạo Sở NN&PTNT dự Hội nghị sơ kết thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (Bộ NN&PTNT tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Phương Nam, BCĐ Tây Nam bộ, số 1, đường Mai Chí Thọ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
THỨ NĂM (ngày 29/6)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Thị ủy Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Thị ủy Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (Sở LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Bà Trần Tuyết Minh - UV BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban TGTU - Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh.
Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức (các ông, bà: Võ Văn Mãng - GĐ Sở LĐ-TB&XH, Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH-TT&DL, Vũ Tiến Điền - Chính ủy BCHQS tỉnh, Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài PTTH Bình Phước, Đỗ Thanh Tâm - PTB TĐKT tỉnh); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ SÁU (ngày 30/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét kết quả thanh tra toàn diện tình hình thực hiện thu phí và sử dụng tiền thu phí Dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Đoàn Thanh tra số 2455 (giao Thanh tra tỉnh mời); đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở GTVT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
a) 9 giờ 30: Trao quyết định của UBND tỉnh:
- Điều động ông Nguyễn Hoàng Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng đến nhận công tác tại Tỉnh ủy;
- Luân chuyển ông Lê Tấn Nam - PGĐ Sở KH&ĐT đến nhận công tác tại UBND huyện Phú Riềng, giao giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng;
- Điều động và bổ nhiệm ông Vương Đức Lâm - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài giữ chức vụ PGĐ Sở KH&ĐT;
- Điều động ông Bùi Quốc Bảo - Phó TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé đến nhận công tác tại Ban TCTU;
- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trương - GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước;
- Phân công ông Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế giữ chức vụ GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thái - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước;
- Bổ nhiệm ông Trần Minh Tiến - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước;
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Chung - Bí thư Huyện ủy Bù Đăng (đã được Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại UBND tỉnh) giữ chức vụ Quyền GĐ Sở VH-TT&DL
- Giao ông Lê Trường Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban NCTU (đã được Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại UBND tỉnh) giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài).
(Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban TCTU, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, UBND huyện Phú Riềng, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, các ông, bà có tên trên; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Phan Xuân Linh.
Địa điểm: Phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
b) 10 giờ 30: Dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng VIP Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017. VPUB: Phòng KGVX cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Trường Tiểu học Tân Lợi, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: PCVP UBND tỉnh Phan Xuân Linh dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình xây dựng DD&CN.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở VH-TT&DL, Sở Nội vụ, BQL Khu kinh tế, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi học tập kinh nghiệm quản lý xổ số tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng (đến hết ngày 02/7). VPUB: Phòng TH cùng đi.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở
THỨ BẢY (ngày 01/7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ ra mắt Dự án An toàn thực phẩm của IFC tại Việt Nam và ký kết giữa Công ty CP Bel Gà và IFC về xuất khẩu các sản phẩm gia cầm của Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại KS Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                                 (đã ký)
                                                                                         Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay7,407
  • Tháng hiện tại120,827
  • Tổng lượt truy cập8,292,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây