Lịch UBND tuần thứ 27/2019

Lịch UBND tuần thứ 27

Số kí hiệu VB480
Ngày ban hành 30/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

THỨ BẢY (ngày 29/6)
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Campuchia (đến hết ngày 30/6/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ và khối học sinh tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: Lễ Khai mạc bắt đầu lúc 08 giờ 00, Lễ Bế mạc bắt đầu lúc 16 giờ 00 tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Dự Hội thảo khoa học Hạ tầng giao thông khu vực Nam bộ, vấn đề và giải pháp phát triển.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phồ Hồ Chí Minh.
THỨ HAI (ngày 01/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự chào cờ đầu tháng 7/2019.
Cùng dự: LĐVP, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại sảnh trước trụ sở UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 18, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
- UBND tỉnh báo cáo: (1) xin chủ trương về thực hiện các chính sách theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (2) báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành  (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo);.
Mời dự: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.
- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận 536-TB/UBKTTW của UBKTTW; (2) Kiến nghị, đề xuất của các ngành.
- Tổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Tổ trưởng Tổ rà soát; các thành viên Tổ theo triệu tập của Thường trực Tỉnh ủy.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chủ trương về xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước thời gian tới.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban Dân tộc: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực tiễn những chuyển biến mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 27/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Thông qua các nội dung tổ chức Tuần lễ đồng hành cùng đoàn viên công đoàn và Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Kính mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Mời dự: Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Dự họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án thu phí đường bộ tự động không dừng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường tầng 2, nhà D, trụ sở Bộ Giao thông vận tải (số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
THỨ BA (ngày 02/7)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Cùng dự: LĐVP và các Phòng, Ban, Trung tâm.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 15 tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 03/7)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục dự kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).
Cùng dự: LĐVP và các Phòng, Ban, Trung tâm.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 15 tại Hội trường tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 04/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp trực tuyến Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 (cả ngày).
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước, KBNN Bình Phước; VPUB: LĐVP, các phòng.
Thời gian, địa điểm: Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Tổ tham vấn xây dựng nghị quyết phát triển ngành Điều trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Thành viên Tổ tham vấn theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Họp bàn thống nhất phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mời); VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự sinh hoạt Chi bộ 1.
Mời dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ 1.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 05/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 10/2019, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
- Tổ chỉ đạo 1381 (Theo Quyết định số 1381-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy) thông qua dự thảo báo cáo theo Quyết định 1152-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận 536-TB/UBKTTW của UBKTTW.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tai phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị giao ban giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Công an tỉnh - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 và Trại giam Tống Lê Chân thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 (phòng NC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Tư pháp: Dự Hội thảo phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng; thực tiễn ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và định hướng chính sách do VCCI tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 06/7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                  (Lịch này thay thư mời)

 
        •                                TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                  
                                                                           Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,606
  • Tháng hiện tại225,901
  • Tổng lượt truy cập6,997,040
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây