Lịch UBND tuần thứ 28/2019

Lịch UBND tuần thứ 28

Số kí hiệu VB487
Ngày ban hành 05/07/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

THỨ BẢY (ngày 06/7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khách sạn Bom Bo.
THỨ HAI (ngày 08/7)
SÁNG:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 28/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
- 08 giờ 30: Họp xem xét phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất nhà máy nước Suối Cam để tổ chức bán đấu giá (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
- 10 giờ 00: Nghe Sở Tài chính báo cáo Đề án sắp xếp xe công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các phòng thuộc BHXH tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT đến làm việc tại tỉnh.
Kính mời dự: Bí thư Tỉnh ủy.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Hải Vương, Chi cục Kiểm lâm; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 tại Khách sạn Bom Bo.
THỨ BA (ngày 09/7)1
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Nghe báo cáo kế hoạch triển khai phương án làm 1.000 km đường bê tông xi măng và thực hiện xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn đa chiều theo chủ trương của Tỉnh ủy (giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc; VPUB: LĐVP, phòng KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra hiện trường (giao Sở Nông nghệp xây dựng Chương trình đi cụ thể và thông báo cho UBND các huyện có liên quan và đơn vị chủ rừng biết).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Hải Vương (Sở Nông nghiệp và PTNT mời), Chi cục Kiểm lâm; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Khách sạn Bom Bo lúc 07 giờ 00 để cùng đi.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Bí thư Tỉnh ủy chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các khiếu kiện của dân và doanh nghiệp (Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp xem xét lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã là đối tượng được hỗ trợ ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc và triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2019 theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019 - 2020.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của các Sở, ngành: KH&CN, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Điều Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, VNPT Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh và Hội Nông dân huyện Lộc Ninh (đơn vị quản lý nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”); các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước (giao Sở KH&CN mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).
Cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Hải Vương (Sở Nông nghiệp và PTNT mời), Chi cục Kiểm lâm; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Nghe Lãnh đạo Liên đoàn Lao động báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
Mời dự: Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và bộ phận chuyên môn; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 10/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 20/2019, nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) Công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh và quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy huyện và tương đương; (3): Thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thông qua các Tiểu ban chỉ đạo đại hội.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Khai mạc kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Bình Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Khai mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường HĐND - UBND huyện Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ; Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Phước; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 20/2019, nội dung:
- Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo: (1) Báo cáo công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhân lực cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FĐI) trên địa bàn tỉnh (Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (2) Các giải pháp đẩy mạnh chương trình đô thị hóa, việc triển khai thực hiện Trung tâm thương mại Đồng Xoài, Phước Long (Giám đốc Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (3) Báo cáo việc quy hoạch Trung tâm hành chính thị xã Bình Long (Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo); (4) Quy hoạch vùng an toàn sinh học ngành chăn nuôi, chuyển đổi 4000 ha rừng sản xuất (Giám đốc Sở Nông nghiệp chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Huyện uỷ Chơn Thành báo cáo các nội dung: Báo cáo, đề xuất danh mục đầu tư nguồn lực xây dựng phát triển đô thị Chơn Thành; công tác quy hoạch sân Golf ở huyện; Báo cáo, đề xuất liên quan đến chính sách, đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn huyện; Báo cáo liên quan đến Dự an Trung tâm thương mại dịch vụ Chơn Thành.
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo các kiến nghị đề xuất của các ngành (Chánh Văn phòng chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Xem xét, giải quyết vướng mắc đối với đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm viên nang bổ dương hoàn ngũ thang và đánh giá hiệu quả trong hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não (giai đoạn 2)”.
Thành phần: Hội đồng KH&CN tỉnh theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - GĐ Sở KH&CN; Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương; Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN; Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT; Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT; Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT; Nguyễn Thuỵ Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Nguyễn Thị Lan Hương - CT. Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Ban Tuyên giáo TU; Lê Văn Duyệt - PTP.QLKH&CN, Sở KH&CN. Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế; Ông Trương Hữu Nhàn - GĐ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  • 15 giờ 30: Họp Tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2019.
Thành phần: Hội đồng KH&CN tỉnh theo quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước (gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - GĐ Sở KH&CN; Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương; Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KH&CN; Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT; Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT; Huỳnh Văn Minh - PGĐ Sở KH&ĐT; Nguyễn Thuỵ Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Nguyễn Thị Lan Hương - CT. Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm - PTB Ban Tuyên giáo TU; Lê Văn Duyệt - PTP.QLKH&CN, Sở KH&CN). Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; Đại diện Lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh.
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản sét gạch ngói tại xã An Khương, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV SXTM Đô Thành làm Chủ đầu tư.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh (Sở TN&MT thông báo đến các thành viên Hội đồng và mời Chủ đầu tư).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Mời dự: Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (do Sở bố trí); Ông Nguyễn Minh Bình – Q. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
THỨ NĂM (ngày 11/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ động thổ Cảng cạn Hoa Lư ICD.
Thành phần: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 00: Dự Lễ xuất quân Chương trình học kỳ trong quân đội khóa II - Tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2019 (phòng KGVX cùng dự).
Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
- 08 giờ 30: Họp điều chỉnh danh mục, cấu hình thiết bị y tế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 giường lên 600 giường bệnh (Giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các ông/bà: Võ Sá - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Quách Ái Đức - QGĐ Sở Y tế, Lê Anh Tuấn - PGĐ Sở Y tế, Võ Tất Dũng - PGĐPT Sở Xây dựng, Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ Ban QLDA ĐTXD tỉnh; các thành viên phụ trách dự án thuộc các sở, ngành liên quanVPUB: phòng KG-VX.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Hội nghị Khuyến công và Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI - năm 2019 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức (đến hết ngày 12/7/2019).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 11/7/2019 tại Hội trường Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.
- Lãnh đạo Công an tỉnh: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2019 của Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy nghe Tổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính.
Thành phần: Theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy tuần 28/2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức (đến hết ngày 12/7/2019).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 12/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019.
Mời dự: Thành viên Ban ATGT tỉnh: Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở GTVT; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Đài PTTH tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; PGĐ phụ trách Sở GDĐT; Quyền Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PGĐ Công an tỉnh phụ trách giao thông; Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh; Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Dân tộc; Ban lãnh đạo Phòng PC08; Đại diện lãnh đạo các Phòng PK02, PC06, PX03, PV01, PV05, các Đội trưởng và Trạm trưởng PC08, Đội trưởng Cảnh sát trật tự PC06, Đội trưởng tuyên truyền PX03 (giao Công an tỉnh mời); Đại diện lãnh đạo Thanh tra giao thông, Phòng kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Trung tâm Đăng kiểm 93.01S, Khu quản lý đường bộ và các đồng chí Đội trưởng Thanh tra giao thông (giao Sở Giao thông vận tải mời); Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố - Trưởng ban An toàn giao thông cấp huyện; Các thành phần khác thuộc Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh (do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương mời); VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
THỨ SÁU (ngày 12/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 12/2019, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) Công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh và quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy huyện và tương đương; (3): Thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thông qua các Tiểu ban chỉ đạo đại hội.
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo: Quy hoạch vùng an toàn sinh học ngành chăn nuôi, chuyển đổi 4000 ha rừng sản xuất (Giám đốc Sở Nông nghiệp chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 12/2019, nội dung: Nghe UBND tỉnh, Tập đoàn FLC và đơn vị tư vấn báo cáo phương án, ý tưởng xây dựng dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam, TP Đồng Xoài.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; UBND thành phố Đồng Xoài; Tập đoàn FLC (Văn phòng UBND tỉnh mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
        •                           TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                            Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay6,844
  • Tháng hiện tại226,139
  • Tổng lượt truy cập6,997,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây