Lịch UBND tuần thứ 29/2019

Lịch UBND tuần thứ 29

Số kí hiệu VB493
Ngày ban hành 11/07/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                Bình Phước, ngày 12 tháng 7 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

CHỦ NHẬT (ngày 14/7)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, Mobifone Bình Phước (Sở Thông tin và Truyền thông mời). VPUB: LĐVP, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại UBND tỉnh.
THỨ HAI (ngày 15/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cùng dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, VPUB: Chánh Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng:
- 07 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề về Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.
Mời dự: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các đơn vị: VNPT Bình Phước, Vietel Bình Phước, Mobifone Bình Phước, Bưu điện tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông mời). Trưởng các phòng và tương đương của Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh.
(Các huyện, thị xã, thành phố: Dự họp tại điểm cầu địa phương; thành phần theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh).
- 09 giờ 30: Tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động của ngành truyền thông trong những năm qua; Lễ trao biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Bình Phước về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (Các đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh).
Mời dự: Lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Lãnh đạo Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, Mobifone Bình Phước, Bưu điện tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông mời); VPUB: LĐVP.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật quy hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Dự Hội thảo “Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam” do Tổng Cục Du lịch tổ chức.
Thời gian, địa điểm:08 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace, số 3 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần 29/2019.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, PVHCC).
- 14 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch triển khai phương án làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và thực hiện xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn đa chiều theo chủ trương của Tỉnh ủy (Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo theo Thông báo số 172/TB-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, phòng KT, KGVX.
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 18/7/2019).
THỨ BA (ngày 16/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 21/2019
Nội dung:
(1). Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Hội đặc thù từ cấp tỉnh đến cơ sở TBKL số 2152-TB/TU ngày 19/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự : Giám đốc Sở Nội vụ
(2) Việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng (Sở Nội vụ, Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Cùng dự: Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.
 (3). Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kiến nghị của các ngành.
Cùng dự: CVP Phạm Thị Ánh Hoa
(4) Tổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung báo cáo)
Cùng dự: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Minh Bình, PBT – Quyền Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài (nguyên Giám đốc sở TT&TT), ông Nguyễn Thìn Bằng, PGĐ TT CNTT&TT – Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm và thực phẩm chức năng từ ấu trùng ong chúa và sữa ong chúa”.
Mời dự: Theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - GĐ Sở KHCN, Phạm Kim Trọng - PCT. Hội Nông dân, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở KHCN, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở NN&PTNT, Lê Văn Duyệt - PTP.QLKHCN, Sở KHCN; Các nhà khoa học (giao Sở KHCN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2019.
Mời dự: Thành viên Ban ATGT tỉnh (Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh): Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở GTVT; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Đài PTTH tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; PGĐ phụ trách Sở GDĐT; Quyền Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PGĐ Công an tỉnh phụ trách giao thông; Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh; Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; VPUB: Phòng: KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
- Giám đốc Sở Nội vụ: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các bộ phận thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố (Sở Nội vụ mời); VPUB: phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến VNPT.
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn: Dự Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Nhà khách 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu (lần 2) đối với đề tài “Vai trò của già làng và người có uy ín trong phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”.
Mời dự: Theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Đăng Hà Giang - PGĐ Sở KHCN, Đỗ Đại Đồng – PCT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Điểu Huỳnh Sang – PTB Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Duyệt - PTP.QLKHCN, Sở KHCN; Các nhà khoa học (giao Sở KHCN mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 13 giờ 30: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy Phiên thứ 21/2019.
Nội dung:
(1) Danh sách các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(2) Xây dựng các con đường phía Bắc Thành phố Đồng Xoài theo hình thức BT do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Phương đề xuất (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(3) Xin chuyển chủ đầu tư của các dự án đường dây truyền tải 220 KV Lộc Ninh – Bình Long do tập đoàn Hưng Hải chiếm cổ phần chi phối là 65% (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Công Thương.
(4) Việc bố trí, sử dụng diện tích đất Tập đoàn cao su giao về cho địa phương; (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.
(5) Quy hoạch vùng an toàn sinh học ngành chăn nuôi; chuyển đổi 4000 ha rừng sản xuất (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(6) Báo cáo việc quy hoạch Trung tâm hành chính Thị xã Bình Long (Sở Xây dựng, UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long.
Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh ủy.
- 16 giờ 30: Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Yakjin Hàn Quốc đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Cục Thuế Bình Phước, Cục Hải quan Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú; VPUB: LĐVP, phòng: KT, NC.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Thông qua Kết luận Kiểm toán nhà nước năm 2018 tỉnh Bình Phước (Sở Tài chính và các đơn vị được kiểm toán chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Đồng Phú. VPUB: LĐVP, Phòng: TH, KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
 THỨ TƯ (ngày 17/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 19/7/2019).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tinh ủy Phiên thứ 12/2019 (cả ngày)
Nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ; Công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh và quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy huyện và tương đương; Thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thông qua các Tiểu ban chỉ đạo đại hội; đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (theo Công văn số 8625-CV/BTCTW ngày 05/7/2019 của Ban Tổ chức Trung ương).
(2) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Báo cáo danh sách các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Nghe báo cáo việc thu hồi 49ha đất do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú quản lý, giao UBND huyện Đồng Phú xét cấp GCNQSD đất cho người dân tại ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú. (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND huyện Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Sở Tài nguyên và Môi trường mời)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Y tế: làm việc với Viện Pastuer – TP.HCM về công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh (cả ngày)
Địa điểm: tại thành phố Đồng Xoài. (Chi tiết theo Công văn số 1380/PAS-KSDB ngày 11/07/2019.
 • Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Thời gian, địa điểm: từ 07 giờ 00 ngày 17/7/2019 đến 16 giờ 20 ngày 18/7/2019. 
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực trạng khu vực đề nghị tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung)
Cùng đi: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 14 giừ 00 tại UBND huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (ngày 18/7)
SÁNG:
 1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 14 giờ 00: Họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, gồm các ông, bà: Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở KH&CN, Phan Thị Phấn - Nguyên PGĐ Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở TT&TT, Hồ Trọng Đường - PGĐ Sở GD&ĐT, Phan Xuân Linh - PCVP UBND tỉnh, Phạm Kim Trọng - PCT Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Lê Hữu Hoà - Phó Chánh Văn phòng - Sở KH&CN; Tổ Thư ký giúp việc và các chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến (giao Sở KH&CN mời); VPUB: phòng KGVX.
- 16 giờ 00: Họp xem xét kiến nghị lắp đặt nắp cống một chiều ngăn mùi (sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN) của ông Tạ Tuấn Minh (tác giả sáng chế) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1291/UNBND-TD ngày 16/5/2019.
Mời dự: Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo và cán phụ trách bộ phận chuyên môn của các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên - Môi trường; đại diện lãnh đạo: UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài và thị xã Bình Long (UBND các thị xã, thành phố mời); các thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh; tác giả Tạ Tuấn Minh (thị xã Bình Long); VPUB: phòng KGVX.
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét việc các hộ dân xin thuê đất do Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đang quản lý.
Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại UBND thị xã Phước Long.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng: Nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng phương án giá các dịch vụ chuyền từ phí sang giá trên địa bàn tình (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời dự: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải. VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 19/7)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Công an tỉnh: Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng” do Bộ Công an tổ chức.
Thời gian, địa điểm: Hội trường Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Dân vận Trung ương về đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW do đồng chí Nguyễn Lam – Phó Trưởng Ban Dân vận TW làm trưởng đoàn.
Cùng dự: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, VPUB: LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, phòng họp B Tỉnh ủy.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Khai mạc Tuần lễ đồng hành cùng đoàn viên công đoàn (Phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 20/7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Khách sạn La Thành – 226 đường Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)
 
    •                                                                                                TL. CHỦ TỊCH
                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                               
                                                                            Phạm Thị Ánh Hoa

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay9,410
 • Tháng hiện tại37,489
 • Tổng lượt truy cập7,909,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây