Lịch UBND tuần thứ 3/2020

Lịch UBND tuần thứ 3

Số kí hiệu VB655
Ngày ban hành 12/01/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                                                      Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 13/01/2020  đến ngày 17/01/2020)

THỨ BẢY (ngày 11/01)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Y tế: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.
Thành phần: Theo Công văn số 40/UBND-KGVX ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh (đối với điểm cầu cấp tỉnh); tại trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với điểm cầu cấp huyện).
CHỦ NHẬT (ngày 12/01)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Dự Chương trình “Tết Sum vầy Xuân Canh Tý 2020” do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 15 tại Công ty TNHH C&N Vina (Khu Công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành).
THỨ HAI (ngày 13/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 do Thanh tra Chính phủ tổ chức (Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung theo Công văn số 34/UBND-NC ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra một số huyện, thị xã, thành phố (giao Thanh tra tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại trụ sở VNPT Bình Phước.

CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Phòng TH cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường A Cục Thuế.
THỨ BA (ngày 14/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 01 năm 2020, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ; kết quả ghi phiếu phân loại năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu, Đảng viên làm kinh tế giỏi năm 2019.
- Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể.
(2) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
(3) Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng.
(4) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Các nội dung Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có kết luận chỉ đạo trong năm 2019 nhưng UBND tỉnh chưa thực hiện (Chánh Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2019 và dự kiến phân bổ nguồn vượt thu năm 2019; báo cáo về chuyển nguồn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 chưa thực hiện sang năm 2020 (Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
- Báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kế hoạch thăm và chúc tết các đơn vị, các đối tượng chính sách, hộ nghèo (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do TTTU chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài, Công an thành phố Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thành phố Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền:
- 14 giờ 00: Dự họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh.
- 15 giờ 00: Dự họp Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh (thành viên Tiểu ban Văn kiện).
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 15/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng:
- 08 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 01 năm 2020, nội dung:
(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ; kết quả ghi phiếu phân loại năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
(2) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
(4) Đoàn giám sát 1655 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát về công tác chuẩn bị Đại hội đảng tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh (Đoàn giám sát 1655 (UBKT Tỉnh ủy) đã gửi dự thảo báo cáo kết quả giám sát đến các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy để lấy ý kiến).
(5) Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
(6) Tiểu ban văn kiện ĐHĐB tỉnh lần thứ XI thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Kratie thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Hữu nghị VN-CPC; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Sở Tư pháp: Dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề chốt Dân quân biên giới xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 tại Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nội dung: Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đến nay và kế hoạch thực hiện năm 2020.
- 15 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020, nội dung: báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 2927-TB/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại thị xã Bình Long (Đoàn thứ 8).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã Bình Long lúc 14 giờ 00 để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng Giám sát XSKT ủy quyền ông Trần Văn Mi - GĐ Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng: Dự kiểm tra định kỳ hệ thống lồng quay số mở thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
Mời dự: Thành viên Hội đồng Giám sát XSKT, gồm các ông/bà: Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Lã Thị Thu Hương - PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Văn Thành - TP. PC46 Công an tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH; VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.
THỨ NĂM (ngày 16/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Thông qua Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.
Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, CHT Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; VPUB: LĐVP, các Phòng: TH, KT, NC, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
Thành phần: Theo Công văn 3518-CV/TU ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Dự giao ban các cơ quan khối Nội chính tỉnh quý IV/2019.
Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Xuân Linh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh uỷ
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 tại tỉnh (Các nội dung khác liên quan đến việc tiếp, đón Đoàn các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh)
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Hữu nghị VN-CPC; VPUB: LĐVP, phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 17/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 05 Đồn Biên phòng và huyện Phú Riềng (Đoàn thứ 3, 4 - cả ngày).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh; VPUB: PCVP Nguyễn Tín Nghĩa, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập lúc 06 giờ 00 để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi công tác Campuchia tham dự Chương trình “Đón Tết cổ truyền 2020 với cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia” (theo Chương trình riêng, đến hết ngày 18/01/2019).
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) và tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu, Đảng viên làm kinh tế giỏi năm 2020.
 Thành phần: Theo Giấy mời số 83-GM/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                            (Lịch này thay thư mời)
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay6,613
  • Tháng hiện tại214,705
  • Tổng lượt truy cập6,985,844
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây