Lịch UBND tuần thứ 37/2018

Lịch UBND tuần thứ 37

Số kí hiệu VB199
Ngày ban hành 06/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày 07  tháng 9  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 (từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018)

THỨ HAI (ngày 10/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Campuchia theo Kế hoạch riêng (đến hết  ngày 11/9/2018).
2. Lãnh đạo UBND tỉnh: Dự Lễ chào cờ tháng 9/2018.
Cùng dự: LĐVP, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 tại Sảnh trước UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế khu đất xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ Phước Sơn.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, UBND huyện Bù Đăng, UBND xã Đồng Nai (UBND huyện Bù Đăng mời), nhà đầu tư (giao Sở kế hoạch và Đầu tư mời); VPUB: phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Bù Đăng lúc 08 giờ 30 để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với phòng KGVX (PCVP Phan Xuân Linh cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/9)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Đồng Phú trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Cùng đi: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: phòng KT.
Địa điểm: Tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 07 giờ 30 để cùng đi.
- 10 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Thành phần: Như thành phần đoàn đi kiểm tra.
Địa điểm: Hội trường D, UBND huyện Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về Chương trình phát triển du lịch và công tác chuẩn bị cho Đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Mời dự: Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các phòng chuyên môn có liên quan (do Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bố trí); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do UBND tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự khai giảng và thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chính binh các cấp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng:
- 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Làm việc với Trưởng Ban Dân tộc về chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời dự: Trưởng Ban Dân tộc và phòng nghiệp vụ có liên quan (do Trưởng Ban Dân tộc bố trí); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
- 15 giờ 00: Làm việc với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoàn thiện Đề án thành lập Trường Cao đẳng Bình Phước.
Mời dự: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bộ phận nghiệp vụ có liên quan (do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự kỷ niệm hành trình 10 năm hoạt động của Đại Nam văn hóa du lịch.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Phố đi bộ Đại Nam, Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
THỨ TƯ (ngày 12/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2018, nội dung:
- 07 giờ 30 đến 09 giờ 00: Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; (3) Bảo vệ chính trị nội bộ; (4) Dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.
- Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 30: UBND tỉnh: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 (theo Công văn số 2378-CV/TU ngày 05/9/2018 của Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng dự và báo cáo); (2) Kiến nghị, đề xuất của các ngành (Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng dự và báo cáo).
Mời dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Từ 10 giờ 30: BGH Trường Chính trị tỉnh báo cáo phương án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh.
 Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thiết lập cơ sở dữ liệu để kết nối và giám sát, đánh giá việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Bình Phước.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: Hà Anh Dũng - Q. GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đặng Hà Giang - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Lý Văn Dưỡng - TP.QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08/6/2018 (giải quyết đơn của bà Lâm Mỹ Hoa).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, UBND huyện Chơn Thành; VPUB: LĐVP, Ban TCD.
- 09 giờ 00: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Hương - ngụ tại Tp. Hồ Chí Minh và bà Hoàng Thị Hoa - ngụ tại thị xã Bình Long (giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Lộc Ninh chuẩn bị nội dung, tài liệu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 219/TB-UBND ngày 24/8/2018).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện Lộc Ninh, UBND xã Lộc Hưng (UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: LĐVP, Ban TCD.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.                                                    
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp và làm việc với Hiệp Hội Điều Việt Nam về công tác phối hợp hỗ trợ phát triển ngành Điều và xin ý kiến kiện toàn chức danh Hội Điều Bình Phước (Hội Điều Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Bà Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp: Chủ trì Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh (đến hết ngày 14/9/2018).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo, công chức pháp chế và cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng công an các huyện, thị xã; lãnh đạo và công chức theo dõi, tổng hợp Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt thuộc các phòng, ban chuyên môn các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (UBND các huyện, thị xã mời).
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2018, nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án tái cơ cấu 02 doanh nghiệp Đảng; phương án sử dụng đất của 02 Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long; một số kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Phước Long; (2) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (3) Chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh; (4) Báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy; (5) Báo cáo kiến nghị của các huyện, thị xã tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2018.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Thông qua phương án quy hoạch chi tiết Khu trụ sở cơ quan phía Bắc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (đất thu hồi của Trường Đại học Á Châu - Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 13/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (PCVP Nguyễn Minh Chiến cùng đi).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Tham gia đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long (Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự họp Hội đồng Quản lý quỹ ASXH, phiên thứ 01/2018.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi công tác tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đến hết ngày 14/9/2018).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 16/2018, nội dung:
- Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) Báo cáo kết quả lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Báo cáo kết quả góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng.
- Từ 15 giờ 00: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án tái cơ cấu 02 doanh nghiệp Đảng; (2) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (3) Báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 14/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Phiên đột xuất), nội dung: Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, bố trí cán bộ đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Tổng kết và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ 4 năm 2018.
Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Nguyễn Anh Hoàng - GĐ Sở Công Thương, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Lê Thị Ánh Tuyết - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Văn Châu - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Ngọc Vũ - PCT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Vũ Duy Khiên - GĐ Trung tâm KC&TVPTCN; Ban Giám khảo và các cơ sở có sản phẩm được bình chọn (giao Sở Công Thương mời); VPUB: phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Công Thương.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
 CHỦ NHẬT (ngày 16/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ xuất phát chặng 14 giải Xe đạp quốc tế VTV Cúp năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                    (Lịch này thay thư mời)       
 
        •                                                                                                            TL. CHỦ TỊCH
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                         
                                                                                                                                               Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay7,501
  • Tháng hiện tại313,508
  • Tổng lượt truy cập7,860,121
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây