Lịch UBND tuần thứ 38/2017

Lịch UBND tuần thứ 38

Số kí hiệu VB682
Ngày ban hành 16/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/09/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                                                              Bình Phước, ngày 15  tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017)
 
THỨ BẢY (ngày 16/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc Chương trình Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước năm 2017.
                 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 tại Trung tâm Thể dụcThể thao tỉnh Bình Phước.
CHỦ NHẬT (ngày 17/9)
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và 02 Đồn Biên phòng (BCH Bộ đội Biên phòng mời), UBND huyện Lộc Ninh và 02 xã thuộc dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh (giao UBND huyện Lộc Ninh mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: KT, KGVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ bế mạc Chương trình Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước năm 2017.
                 Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00 tại Nhà khách tỉnh Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 30: Hội ý.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, TCD; GĐ, PGĐ Trung tâm TH-CB).
- 08 giờ 30: Xem xét đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đồng Xoài; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 09 giờ 30: Xem xét chủ trương đầu tư 04 dự án của Công ty Nam Sài Gòn (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
- 10 giờ 00: Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Lưu ý: Báo cáo phải nêu được cụ thể các dự án đã thực hiện, các dự án đang thực hiện và các dự án chưa thực hiện, đề xuất thu hồi).
Mời dự: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới, Chi cục PTNT.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 18/9/2017 đến hết ngày 19/9/2017 tại khách sạn Century Huế, số 49, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác cơ sở.
2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 19/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 13/2017, nội dung:
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại Quý III/2017; phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2017
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê.
- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý III; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2017.
- BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo những vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 78, 337, 751 của UBKTTW và Kết luận 2299, Báo cáo 3021 của Thanh tra Chính phủ; đề xuất phương án giải quyết của tỉnh (thực hiện Kết luận số 123-KL/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy);
Cùng dự: Chánh Thanh tra tỉnh
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 08 giờ 00: Chủ trì họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh (giao Sở Xây dựng mời).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Tiếp nhà đầu tư Malaysia đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; VPUB: Phòng TH.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị bàn giao Dự án Khu kinh tế - quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập do Quân Khu 7 tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Đoàn KT-QP 778 (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
4. Chủ tịch UBND tỉnh: Ủy quyền đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ (do TT HĐND tỉnh chủ trì)
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 13 giờ 30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH, KT, KGVX.
- 14 giờ 30: Làm việc với Công ty Vincom về dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: TAND tỉnh Bình Phước, TAND thị xã Đồng Xoài.
Cùng dự: Sở xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (báo cáo tiến độ bán đấu giá), UBND thị xã Đồng Xoài (báo cáo phương án GPMB), Công ty Vincom (giao Sở Xây dựng mời); VPUB: Phòng KT.
- 15 giờ 00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương đầu tư 40 dự án nhóm C khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Giao thông vận tải; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTƯMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri  của đại biểu Quốc hội và Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH10, nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.
Cùng dự: PCVP Lê Đức Long, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường MTTQVN tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Xem xét các khó khăn, vướng mắc trong chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh để kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng giải quyết (Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường (và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của Sở), Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Cục Thuế; VPUB: Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất Trại giam Tống Lê Chân.
Cùng dự: PCVP Phan Xuân Linh, Phòng NC.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Trại giam Tống Lê Chân, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ trì họp Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá trị đầu tư diện tích trồng cao su cho Quỹ An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Trần Văn Lộc - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính, Trương Văn Phúc - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Bình - Chỉ tịch UBND huyện Bù Đăng, Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú. Tổ tư vấn, gồm các ông, bà: Nguyễn Đăng Quang, Trần Ái Quốc, Trần Minh Tâm, Trần Ánh Sáng (Sở Tài chính); Trần Xuân Huệ, Nguyễn Đình Long (Sở Nông nghiệp và PTNT); Trần Khắc Điệp (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trịnh Duy Thanh (VP. UBND tỉnh); Nguyễn Ngọc Cường (Phòng TCKH huyện Đồng Phú); Đinh Đức Hạnh (Phòng NN&PTNT huyện Đồng Phú); VPUB: Phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tham dự Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia và Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 01, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam về giá thuê đất Dự án Khu vui chơi giải trí TTN thị xã Đồng Xoài.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Công ty TNHH Đầu tư Đại Nam (giao Văn phòng UBND tỉnh mời); VPUB: Phòng TH.
- 14 giờ 30: Giải quyết vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán dự án BOT đường Lộc Tấn - Bù Đốp (Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư và Phát triển; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phong Phú, Công ty Đức Bình (giao Sở Giao thông vận tải mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng: TH.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Dự khai mạc buổi họp mặt, giao lưu chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh chủ trì kiểm tra định kỳ hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng của Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.
Cùng dự: Các thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh gồm các ông, bà: Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính, Phan Ngọc Sự - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước, Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư Pháp, Đinh Văn Tiếng - PCTTT Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Văn Thành - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng quay số mở thưởng Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ trao nhà Đại đoàn kết do Công ty TNHH Thương mại XNK Thanh Lễ trao tặng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì, đối thoại với công dân (giao các đơn vị cùng dự chuẩn bị nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu có liên quan, phân công cán bộ tham dự ghi biên bản tiếp công dân).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn có công dân được tiếp theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh (giao UBND các huyện, thị xã mời); Công an thị xã Đồng Xoài (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: PCVP Lê Đức Long, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Khối vận thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 (đến hết ngày 22/9).
Cùng đi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạoVP UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh:
- 13 giờ 30: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình dịch bệnh trên cây điều và chính sách hỗ trợ nông dân trồng điều bị thiệt hại do dịch bệnh.
Cùng dự: Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Thường trực Huyện ủy Đồng Phú về phương án đền bù giải tỏa thuộc Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương (UBND huyện Đồng Phú phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Chủ trì, họp Ban biên soạn Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Các Thành viên và Tổ giúp việc Ban biên soạn Đề án 1673 và các thành viên khác có liên quan (giao Ban Dân tộc mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/9)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Vụ Kiến trúc - Quy hoạch (Bộ Xây dựng) đi kiểm tra tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2017 (Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới, Sở Xây dựng chuẩn vị nội dung, tài liệu và báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở Dự án 33 xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (cả ngày).
Mời dự: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Ninh và các phòng, ban có liên quan, UBND xã Lộc Thịnh (do huyện Lộc Ninh mời); VPUB: Phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2017.
Thành phần tham dự: 300 cán bộ, công chức theo danh sách kèm theo Công văn số 2389/UBND-NC ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Cùng Đoàn công tác của Vụ Kiến trúc - Quy hoạch (Bộ Xây dựng) đi kiểm tra thực tế chương trình nông thôn mới tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
Cùg đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới; lãnh đạo Huyện ủy, UBND thị xã Đồng Xoài; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiến Hưng, BQL đề án NTM xã Tiến Hưng (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: PCVP Nguyễn Minh Chiến, Phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc với Trung tâm Hành chính công về tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Mời dự: Theo Công văn số 786/VPUBND-HCTC ngày 02/6/2017; VPUB: CVP Phạm Thị Ánh Hoa, Trung tâm HCC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Trung tâm Hành chính công.
Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                   
                                                                                       
                                                                                             
 
 
                                                                                          Phạm Thị Ánh Hoa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay9,463
  • Tháng hiện tại83,393
  • Tổng lượt truy cập8,255,297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây