Lịch UBND tuần thứ 40/2018

Lịch UBND tuần thứ 40

Số kí hiệu VB223
Ngày ban hành 30/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký Phạm Thị Ánh Hoa

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                                                           Bình Phước, ngày 28  tháng 9  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018)

THỨ BẢY (ngày 29/9)
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế: Dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
CHỦ NHẬT (ngày 30/9)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Họp mặt truyền thống Tổng hội Việt kiều Campuchia yêu nước.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
THỨ HAI (ngày 01/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- 07 giờ 15: Dự Lễ chào cờ tháng 10/2018.
Cùng dự: LĐVP, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.
Địa điểm: Sảnh trước UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Hội ý tuần 40/2018.
Mời dự: Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, Trưởng, phó các phòng, ban: TH, KT, KGVX, NC, KSTTHC, TCD, Trung tâm: TH-CB, HCC).
- 08 giờ 30: Xem xét giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại dự án BT Minh Hưng - Đồng Nơ (Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Bình Long; VPUB: LĐVP, phòng: KT, TH.
- 10 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Binh đoàn 16, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh về kế hoạch xây dựng các tuyến đường nông thôn mới.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Binh đoàn 16, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; VPUB: LĐVP, phòng KT.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 (phòng KGVX cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Nhà đa năng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 03/10/2018).
Cùng đi: PCVP Nguyễn Minh Chiến.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Đi thăm và chúc thọ nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10 (phòng KGVX cùng đi).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Hội Người cao tuổi tỉnh; thị xã Bình Long (thành phần theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh - UBND thị xã Bình Long mời), phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị xe chở đoàn và liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận quà).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã Bình Long lúc 14 giờ 00 để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo trì các tuyến đường bộ tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2018.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 30 để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 02/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2018 (Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo các kiến nghị của doanh nghiệp tại các kỳ trước).
Mời dự: Các thành viên Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh gồm các ông/bà: GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh, GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, GĐ Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý KKT, TP KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư; VPUB: LĐVP, phòng TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Tiếp và làm việc với Đoàn tìm hiểu dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu” (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo theo Phiếu gửi số 558/PG-VPUBND ngày 21/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Thủy lợi; VPUB: phòng KT, TH
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về việc khắc phục tình trạng gia tăng phòng học tạm, phòng học mượn (UBND huyện Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hạch và Đầu tư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập và các phòng ban có liên quan (do UBND huyện Bù Gia Mập bố trí); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Tiếp công dân định kỳ (do Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Phú (giao UBND thị xã Đồng Xoài mời); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Ban Tiếp công dân.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp thẩm định báo cáo ĐTM của dự án Nhà máy sản xuất giấy Đồng Phú - công suất 50.000 tấn/năm (Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
3. Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ (phòng HCTC cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Công Thương: Dự Lễ khai mạc Hội chợ công nghiệp - thương mại Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long - Kiên Giang 2018.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Quảng trường Phú Gia, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
THỨ TƯ (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì làm việc Tổ công tác tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất sai chủ trương (thành lập theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 93/KH-TCT ngày 20/4/2018 của Tổ công tác (giao các Nhóm trưởng - Tổ công tác tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất sai chủ trương báo cáo).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập.
Mời dự: Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Lê Quang Oanh và các bộ phận có liên quan (do huyện Bù Gia Mập bố trí); VPUB: Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 30 tại UBND huyện Bù Gia Mập.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra vườn cây quỹ ASXH (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam (đến hết ngày 04/10/2018).
Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, VPUB: phòng TH.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
THỨ NĂM (ngày 04/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Họp xem xét thông qua các dự án (giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo):
- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long theo hình thức BOT (theo Kết luận 1514-TB/TU ngày 13/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy).
- Phương án tuyến, quy mô xây đường tránh QL13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
 • Điều chỉnh dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (theo Kết luận số 220-TB/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy; Công văn số 2558/UBND-KT ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh).
Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Riềng, Phước Long, Lộc Ninh; các Công ty: BOT 741 Đồng Xoài - Phước Long, BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư, BOT đường Đồng Phú - Bình Dương, TNHH MTV Cao su Bình Phước; VPUB: LĐVP, phòng KT, TH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh, của  Thị xã trên địa bàn Thị xã Phước Long và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng; VPUB: phòng KT.
Thời gian, địa điểm: Đoàn tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 07 giờ 00’ để cùng đi, phương tiện đi do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Dự Lễ khai mạc Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ quốc tế năm 2018 và tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng Trấn Giang, tầng 4, khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì Hội nghị thông qua kết quả Báo cáo Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020 (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Phú, Lộc Ninh, Hớn Quản,  Phước Long; Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập, Vườn Quốc Gia Cát Tiên, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú; các Ban QLRPH: Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Tà Thiết, Đăk Mai; Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã; Phòng Nông nghiệp huyện Hớn Quản; Trung tâm quy hoạch khảo sát thiết kế Nông lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông và một số đơn vị chủ rừng tư nhân có liên quan (giao Sở Nông nghiệp và PTNT liên hệ, mời các thành phần tham dự Hội nghị); VPUB: LĐVP, phòng KT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 05/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm:
- 07 giờ 30: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án công trình thủy điện Thác Mơ.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đăng, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, phòng KT, NC.
- 10 giờ 00: Chủ trì họp xét khen thưởng cấp nhà nước đợt II/2018 (Ban TĐKT tỉnh chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thành viên Hội đồng gồm các ông, bà: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban TĐKT tỉnh (giao Sở Nội vụ mời thành phần tham dự).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng: Dự Lễ bàn giao Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương về Bộ Công Thương quản lý tại khu vực phía Nam.
Cùng dự: Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Hội trường Thống Nhất, Văn phòng Chính phủ, số 108 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên quan đến thu hồi đất giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long.
Mời dự: Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long (giao Bộ CHQS tỉnh mời); VPUB: PCVP Phan Xuân Linh, Ban TCD.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND, phòng VHTT, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã; các cơ quan báo chí, truyền hình (giao Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị); VPUB: phòng KGVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.
                                             (Lịch này thay thư mời)           
    •                                       TL. CHỦ TỊCH
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                     
                                                                                                                                                            Phạm Thị Ánh Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay3,928
 • Tháng hiện tại168,459
 • Tổng lượt truy cập6,405,704
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây